Кои сме ние

 

„Сдружение на пациентите с ГИСТ в България”
Адрес на регистрация: жк. Надежда I, бл.103, вх. В, ап. 66
София 1220

ЕИК: 176238788

http://www.gist-bg.com
e-mail: info@gist-bg.com

тел.: 0888 585 366 и 0889 242 228

Решение за създаването на „Сдружение на пациентите с ГИСТ в България” е взето на учредителното събрание, проведено на 17.01.2012 година, а на 24.01.2012 г. регистрацията му е вече факт ( ФД№ 30 на СГС от 24.01.2012 г.). През 2013 г. Общото събрание взе решение за вписване в регистъра на съда промени с цел по-голяма прозрачност и оптимизиране на дейността му (решение №2/07.02.2014г), като понастоящем тя се определя от приетите „Ред и правила за осъществяване на общественополезна дейност на Сдружение на пациентите с ГИСТ в България” и от Устава му.

 
This template downloaded form free website templates