Включване в клинично изпитване

 

В глобален план има много клинични изпитвания на различни формули за лечение на ГИСТ. Те са на различен етап от проучване (I- ва, II -ра или III -та фаза) и касаят различни етапи от болестта (терапия от I -ва , II- ра, III -та или друга линия; сравняване на новите молекули с утвърдените).

Следните интернет- сайтове дават информация за клиничните изпитвания в рамките на страната и Европа:

• Официален регистър на клиничните проучвания в ЕС
Българска асоциация по клинични проучвания
The European Association for Cancer Research: EACR

Може би най-пълна информация за клиничните изпитвания в световен мащаб може да се намери на страницата на www.clinicaltrial.gov – услуга предлагана от Националния здравен институт на САЩ. За ГИСТ, такава информация можете да намерите ТУК!

В България клинични изпитвания за лекарства свързани с лечението на ГИСТ няма. Това означава, че, ако вие имате необходимост и желание да се включите в клинично проучване, трябва да го направите в друга държава. За целта:

  • Трябва свободно да владеете езика, който се използва в държавата в която се провежда изпиването;

  • Трябва вашият онколог да е склонен да ви помогне в избора на проучване;

  • Трябва да се установи контакт с ръководителите на проучването. Тук може да ви помогне както лекуващия онколог, така и представителството в България на фармацевтичната компания, която разработва новата формула;

  • Трябва изцяло да отговаряте на профила на търсените за проучването пациенти. Това ще бъде преценено от ръководителите му;

  • Трябва да сте готови или да живеете в тази страна или да пътувате толкова често, колкото проучването изисква това;

  • Трябва да имате финансовата възможност да заплатите транспортните и житейските разходи свързани с пътуванията и престоя в чужбина, нерядко и някои изследвания. Те, за местните пациенти се покриват от тамошната „здравна каса“, но не и за Вас – Вие там не сте здравноосигурен.

Със сигурност има и други непредвидени тук „трябва”. Това е една от причините, поради която ръководителите на клинични изпитвания рядко да се съгласяват с участието на чужденци в техните групи от пациенти.

При взимането на решение за включване в клинично изпитване, трябва много добре да се прецени доколко определен медикамент би бил от полза за болестта. От значение е както фазата на проучването, така и насочеността на формулата която е негов предмет:

  • Ако то е в много ранен етап (I- ва или Ia – фаза), може още изобщо да не се знае дали проучваната формула би имала някакъв лечебен ефект върху ГИСТ, ако е в III-та фаза, тя може да бъде сравняване с плацебо. Това са рискове с които лекарите ще ви запознаят, а вие трябва да ги прецените и да вземете решение.

  • Различните молекули са насочени към различни процеси в клетката свързани с нейната злокачественост. Съвременните лекарства са предимно генетично насочени. Ако Вашето заболяване се дължи на генът PDGFRA, няма никакъв смисъл да кандидатсвате за проучване насочено към мутации в друг ген. Това са сложни неща от компетенцията на лекарите и те трябва да ви насочат при взимането на решение.

Сами виждате, че включването в клинично изпитване не е никак лесно, но ако вие нямате алтернатива, трябва да впрегнете всичките си усилия и налични ресурси – лекари, близки, приятели, роднини за да направите всичко възможно да продължите лечението си.


 
This template downloaded form free website templates