Лекарствено лечение на ГИСТ

 

Не всички пациенти с ГИСТ се нуждаят от лекарствено лечение. Дали вие ще провеждате такава терапия може да прецени само комисия от специалисти по медицинска онкология, като се съобрази със стандартите за лекарствено лечение на ГИСТ, изготвени на базата на световния опит за това заболяване. Ако за вас не се предвижда такова лечение, това може само да ви радва – вие сте диагностицирани в съвсем ранен етап на болестта. За ваша сигурност, можете да потърсите и второ мнение.

Обикновено, лекарствено лечение се провежда когато:

  • Касае се за тумор с големи размери, засегнал повече органи и оперативното му отстраняване на този етап е несъвместимо с живота или би влошило качеството на живот на пациента.

  • Касае се за напълно отстранен първичен тумор, без наличие на метастази, но с риск от скорошна повторна проява на болестта (рецидив).

  • Касае се за ГИСТ с метастази в други органи.

ГИСТ се лекуват с лекарства от съвсем ново поколение в областта на онкологията, наречени таргетни (прицелни) перорални противотуморни медикаменти. Зад това дълго наименование се крият лекарства, които се приемат през устата в домашна обстановка, без да предизвикват характерните за традиционната химиотерапия тежки странични реакции. Те са създадени за да блокират тези процеси в раковите клетки, причина за туморен растеж и разпространение на рака. Обикновено, по време на Вашето лекарствено лечение, бихте могли да работите, да се грижите за семейството си, да се занимавате с нормално си ежедневие.

Тези лекарства са от така наричаните „скъпоструващи”. За здравноосигурените пациенти, те се заплащат от НЗОК. Достъп до тях ще Ви бъде осигурен само в болниците, клиниките и отделенията за лечение на злокачествени заболявания. Те не се продават в извънболничната аптечна мрежа.Лечение с иматиниб Лечение със сунитиниб Лечение с регорафениб Оценяване на ползата от лекарственото лечение на ГИСТ Лекарствена резистентност Клинични изпитвания и лекарства в изпитание


Прочетете за нежеланите странични реакции от лекарственото лечение на ГИСТ…


Доц. Димитър Калев за прицелните противотуморни лекарства…

 
This template downloaded form free website templates