Трансгранично здравеопазване в Европейския съюз

 

Европейския съюз изготвя и приема Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване с която се урежда достъпът на гражданите на ЕС до здравно обслужване в страна членка, различна от тази в която се осигурявате. С тази директива всички страни-членки се задължиха до края на ноември 2013г. да съгласуват законите си в съответствие с нейните изисквания. За Република България това се случи на 29.11.2013г с приемането на Законтът за изменение и допълнение на Законът за здравето – глава втора, раздел XII.

Според тази Директива, българите могат да кандидатстват за издаване на европейски формуляр за планово лечение в съюза. За целта трябва да подадат своите документи в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса. ТУК може да се запознаете със стъпките, които трябва да изпълните за да се лекувате в друга страна членка. Трябва да имате предвид, че здравноосигурените пациенти в България имат право да получат здравни грижи в друга страна-членка , когато тази грижа се заплаща от НЗОК или МЗ в България, т.е. не можете да отидете в някоя клиника в чужбина за да се лекувате напр. по някой холистичен метод и да очаквате възстановяване на средства от страна на споменатите институции.

Ако вие решите да се лекувате в друга страна-членка на ЕС трябва:

  • Да сте наясно с езиковата бариера и предварително да намерите решение за този проблем. Може да се обърнете за съдействие към Лечение без граници;

  • Да сте сигурни, че това е по-доброто място за Вас и лекарите в избраната страна членка имат необходимия опит с ГИСТ, като рядко заболяване;

  • Да сте сигурни, че терапията на която сте се спрели – напр. някаква форма на локално лечение на чернодробни метастази - е най-подходяща за Вашия случай;

  • Стриктно да изпълните всички изисквания на НЗОК относно документацията – понякога нещо незначително за нас – подпис, заверка – може да забави процеса;

  • Да имате предвид, че разходите за път и престой в чужбина няма да ви бъдат възстановени дори частично, проучете горе-долу каква сума ще Ви трябва и си я осигурете;

  • След приключване на лечението в чужбина, погрижете се да имате всички необходими документи, както за възстановяване на средствата, така и за продължаване на лечението Ви в България…

Разбира се, съветите по-горе не изчерпват всичко което може да възникне при подготовката на едно такова пътуване, но дават някаква насока в действията Ви.

Понякога, може да се нуждаете само от консултация относно по-нататъшния Ви лечебен план. Тези консултации нямат нищо общо с Трансграничното здравеопазване и не се заплащат от НЗОК, това e един вид „Второ мнение“. За този вид връзка, трябва :

  • Да намерите начин за преодоляване на езиковата бариера;

  • Да поискате етапна епикриза от сегашния си лекар;

  • Да преведете при преводач, който превежда медицинска литература всички Ваши медицински документи – епикризи от операции, последна етапна епикриза, резултати от скенери, дори последните Ви кръвни тестове;

  • Да знаете, че дори и първоначалната уговорка за среща да бъде чрез имейл, консултацията ще се извърши в лечебното заведение в което избрания от Вас специалист работи. Никой лекар не лекува по нтернет! Освен това, предварително се поинтересувайте за очакваната стойност – за да вземе своето решение, специалистът може да препоръча хоспитализация за няколко дни и назначаване на необходимите изследвания.

Всички тези съвети се дават не за да Ви откажем от второ мнение или лечение в чужбина, а за да разберете, че ако не сте добре подготвени, няма да можете напълно да се възползвате от тези възможности.


Гледайте кратко видео във връзка с трансграничното здравеопазване в рамките на Европейския Съюз

 

 

 
This template downloaded form free website templates