Специалистите и ГИСТ

 

По-долу ще намерите като полезна информация, някои по-важни писма в отговор на наши запитвания от отговорните за нашето лечение институции като НЗОК, Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция за лекарства и др., така и контакти на специалисти в областта на ГИСТ.

Доцент Панайот Куртев пред БГНЕС за ГИСТ.

В отговор на наше писмо, Д-р Добромир Димитров ДМ от клиниката по онкологична хирургия към УМБАЛ „Г.Странски” ЕАД в гр. Плевен отговаря на въпроси, касаещи приложението на енергийната прицелна ултразвукова терапия (ХайФу) при лечение на ГИСТ.
Консенсусно решение за Медицински стандарти – Алгоритъм за хирургично лечение на гастроинтестинални стромални тумори – 2012г.
Европейско Общество по Медицинска Онкология актуализира през септември 2014 г. Насоките за добра клинична практика при диагностициране, лечение и проследяване на ГИСТ.
Д-р Стоян Ханджиев – ВМА София, ръководител на клиника по Гастроентерология изнесе лекция пред пациентите с ГИСТ на тема „Локални аблативни техники при лечението на чернодробни метастази на ГИСТ”.
Доц. Д-р Весела Стойнова – УНСБАЛ”Света Екатерина” – София, национален консултант по образна диагностика за 2014г. изнесе лекция пред пациентите с ГИСТ на тема „Методи на оценяване и проследяване на отговора от лечение с прицелни противотуморни медикаменти при ГИСТ”.
Проф. Д-р Мила Власковска – МУ София, изнесе лекция пред пациентите с ГИСТ на тема „Механизъм на действие и лекарствено взаимодействие на иматиниб и сунитиниб”.
Доц. Димитър Калев, ръководител на клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ”Света Марина”-Варна в предаването „Духът на здравето” за преицелните противотуморни медикаменти.
Отговор на Изпълнителната агенция за лекарства на наше писмо по повод навлизането на генерични на оригиналния продукт форми на иматиниб.
Отговор ма Д-р Румяна Тодорова, директор на НЗОК на наше писмо по повод достъпът до адювантно лечение с иматиниб на пациентите с ГИСТ в България.

Координати на специалисти в областта на лечението на ГИСТ в световен план можете да намерите на тази страница.

 
This template downloaded form free website templates