ДНК анализ

 


В глобален план, последните години все повече се говори за персонализирана медицина – всеки пациент да получава лечение за което предварително се знае, че ще бъде ефективно за неговия вид тумор. Не се има предвид създаване на лекарство специално за него. Има се предвид предписване на лечение според генотипа на неговия тумор – т.е. от една страна е направен генетичен анализ на туморната тъкан и са открити определени мутации, а от друга страна се знае, че определена формула въздейства на тези мутации и чак тогава тя се предписва за лечение на този пациент. Това за нас, на този етап е един чудесен бъдещ сценарий, но така или иначе фармацевтичните компании работят в тази насока.
Ако вече сте изчели голяма част от написаното тук, сигурно ви е направило впечатление, че чето се споменава за ДНК, гени и мутации. В същото време, по всяка вероятност вашите лекари изобщо не са ви споменавали за тези неща. До някъде, това е нормално – в България алгоритмът за лечение на ГИСТ не изисква тези тестове, те не се заплащат от НЗОК и не водят до промяна в схемата за лечение на болестта. От друга страна, ГИСТ е едно от малкото заболявания за което се знае толкова много по отношение на мутациите и свързания с тях очакван ефект от наличните за него лекарства. Освен това, през февруари на 2014г, на конференция на Европейското общество по медицинска онкология, касаеща лечението на ГИСТ, всички специалисти се изказват в подкрепа на включването на генетичните анализи в задължителните диагностични изследвания. В тази връзка, тук можете да гледате видео заснето по време на тази конференция в което експертите говорят именно за ползите от персонализираната медицина при лечението на ГИСТ и мекотъканни саркоми.
Така или иначе, към момента, извършването на такъв тест, макар и препоръчителен, но не задължителен , си остава въпрос на ваше лично желание. Линковете по-долу ви дават малко информация затова как да направите ДНК анализ за мутации в туморната тъкан на ГИСТ.

ДНК АНАЛИЗ ПРИ ГИСТ В БЪЛГАРИЯ
ДНК АНАЛИЗ ПРИ ГИСТ В ЕВРОПА
Често задавани въпроси за персонализираната медицина

 
This template downloaded form free website templates