Стадиране на ГИСТ

 

Табл. 1 Първичен тумор (T)

TX

Първичният тумор не може да бъде оценен

T0

Няма данни за първичен тумор

T1

Туморът е ≤ 2 cм.

T2

Туморът е > 2 cм, но ≤ 5 cм.

T3

Туморът е > 5 cм., но ≤ 10 cм.

T4

Най-големият размер на тумора е > 10 cм .

Регионални лимфни възли (N)

N0

Няма метастази в рег. лимфни възли

N1

Има метастази в рег. лимфни възли

Далечни метастази (M)

M0

Няма далечни метастази

M1

Има далечни метастази

Всяко заболяване си има своите етапи (стадии) на развитие. Напр. една настинка може да започне с хрема, а на следващ етап да премине в хрема и кашлица и т.н. Най-често използвания метод на стадиране при злокачествените заболявания е т.нар. TNM, където ”Т”дава данни за първичния тумор , “N” за степента на разпространение на болестта в лимфните възли и ”М” дава информация за наличието на далечни метастази. Табл.1 илюстрира приложението на този метод за стадиране при ГИСТ, като е взето под внимание и размерът на първичния тумор. Тези данни вие можете да прочетете във вашите епикризи.

В таблиците по-долу е взето под внимание анатомичната локализация на първичния тумор, т.е. от кой орган произлиза туморът-майка. За оценяването на злокачествеността на ГИСТ, най-голямо значение има броят на клетките в процес на деление (митози или митотична честота), открити под микроскоп в 50 полета с голямо увеличение (50hpf).

Табл. 2 Стадиране на ГИСТ с произход стомах (може да се прилага и при оментум)

Стадий

T

N

M

Митотична честота

IA

T1 или T2

N0

M0

Ниска митотична честота

IB

T3

N0

M0

Ниска митотична честота

II

T1

N0

M0

Висока митотична честота

T2

N0

M0

Ниска митотична честота

T4

N0

M0

Висока митотична честота

IIIA

T3

N0

M0

Висока митотична честота

IIIB

T4

N0

M0

Висока митотична честота

IV

Всеки T

N1

M0

Всяка
честота

Всеки T

Всеки N

M1

Всяка
честота

Табл. 3 Стадиране при ГИСТ на тънко черво (може да се използва и за дебело черво и хранопровод)

Стадий

T

N

M

Митотична честота

I

T1 или T2

N0

M0

Ниска митотична честота

II

T3

N0

M0

Ниска митотична честота

IIIA

T1

N0

M0

Висока митотична честота

T4

N0

M0

Ниска митотична честота

IIIB

T2

N0

M0

Висока митотична честота

T3

N0

M0

Висока митотична честота

T4

N0

M0

Висока митотична честота

IV

Всеки
T

N1

M0

Всяка честота

Всеки
T

Всеки N

M1

Всяка честота

В Табл. 4 е показано определянето на злокачествеността на ГИСТ, което патологът определя на базата на хистологичното изследване. Понякога, освен преброяването на клетките в процес на деление в 50 полета с голямо увеличение, специалистите използват т.нар. изследване с Ki67, което показва злокачествеността в %. Във вашите епикризи можете да срещнете един от тези метода, но може да са отразени и двата.

Табл. 4 Стадиране според хистологията (G) – опеделяне на степен на малигненост

GX

Степента не може да бъде оценена

G1

Ниска степен; митотична честота ≤ 5/50 HPF

G2

Висока степен; митотична честота > 5/50 HPF


При ГИСТ, първоначалното стадиране по тези методики, не е така определящо по отношение взимането на решение за последващо лечение, както е важно правилното дефиниране на риска от рецидив.


Прочете за определяне на риска от рецидив при ГИСТ

-----------------------------------------------------------------

Demetri GD, von Mehren M, Antonescu CR, et al. NCCN Task Force report: update on the management of patients with gastrointestinal stromal tumors . J Natl Compr Canc Netw. ; Sepe PS, Brugge WR. A guide for the diagnosis and management of gastrointestinal stromal cell tumors . Nat Rev Gastroenterol Hepatol. How are gastrointestinal stromal tumors staged - http://www.cancer.org/

 
This template downloaded form free website templates