Как се поставя диагноза ГИСТ

 

За да се лекува едно заболяване, трябва лекарят да знае какво е то. Процесът с който се определя видът на болестта се нарича „Поставяне на диагноза”. Вашите лекари ще ви направят подробен преглед който може да включва задаването на редица въпроси, провеждане на образни изследвания като сканиране с Компютърна Томография (КТ), ендоскопско изследване (ендоскопия) и изследвания на кръвта, които биха могли да им дадат някаква насока при поставянето на диагноза. Нито едно от тях обаче, не би могло да замести микроскопското изследване на туморната тъкан от специалист, клиничен патолог. Само той, след подробен анализ, може категорично да определи дали туморът е злокачествен или не е, както и какъв точно е неговият вид. Това изследване се нарича хистологично изследване.
Туморна тъкан за такова изследване се взима посредством процедура наречена „биопсия”. Биопсия може да бъде направена по време на хирургична операция, но може да бъде направена и преди операцията посредством процедура наречена перкутанна тънкоиглена биопсия – под ехографски контрол, посредством специална игла през кожата се достига до туморната формация и се „засмуква” малко количество тъкан, достатъчна за поставяне на точна диагноза. Тъкан за хистологично изследване може да бъде взета и по време на ендоскопско изследване, но поради естеството на ГИСТ, при този метод невинаги може да се достигне до туморните клетки. Затова, при ГИСТ, тънкоиглената биопсия е по-добрият диагностичен метод.
След като патологът вече разполага с тъкан, той ще проведе много и различни наблюдения върху нея, включително как изглеждат клетките в нея. Той също така ще я обработи с различни оцветители. Тези оцветители ще му позволят да определи дали в клетките на тази тъкан има наличие някои протеини (белтъци). Именно присъствието или отсъствието на определени протеини ще помогне да се установи дали диагнозата е ГИСТ.
Резултатите от биопсичното изследване заедно с параметрите на тумора отстранен при хирургична операция, обикновено дават информация и за много важен фактор при ГИСТ - оценяване на риска от рецидив, а допълнителни специализирани изследвания, като мутационните анализи помагат за определянето подтипа на болестта.

ВАЖНО!
НЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ ПОСТАВЕНА ДИАГНОЗА ГИСТ, БЕЗ ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ! ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ТУМОРНИ МАРКЕРИ НЕ Е ФАКТОР ПРИ ГИСТ И НЯМА НИКАКВО ДИАГНОСТИЧНО ИЛИ ПРОГНОСТИЧНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БОЛЕСТТА!

Прочете какво казва д-р Cristopher Corless за работата на патолозите
Научете повече за поставяне на диагноза
Прочетете за различните видове ГИСТ
Прочетете за стадирането на болестта
-----------------------------------------------------------------------
Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: A consensus approach. ; STI571 inactivation of the gastrointestinal stromal tumor c-KIT oncoprotein: biological and clinical implications ; Best Practices in Diagnostic Immunohistochemistry: Spindle Cell Neoplasms of the Gastrointestinal Tract

 
This template downloaded form free website templates