Някои по-специализирани изследвания използвани за диагностика

 

Изследваниятас които можете да се запознаете в тази секция на интернет сайта могат да бъдат извършени само от лекар специалист.

Някои са доста информативни при изследване на меките тъкани, други не толкова, но може да Ви бъдат назначени поради естеството на Вашите оплаквания.

След внимателен преглед и някои предварителни тестове, Вашият семеен лекар ще прецени от какви допълнителни консултации се нуждаете и ще Ви даде медицинско направление за преглед при специалист. В повечето случаи става въпрос за образни диагностични процедури . Всички те, могат да покажат наличие на тумор, а при някои, дори може да се вземе материал за биопсия.

Като се има предвид колко редки за злокачественитенеоплазми на меките тъкани и колко често се срещат доброкачествените мекотъканни формации, на този ранен етап едва ли се мисли за рак. Въпреки това търсете специалистите в големите ни болнични центрове, където рентгенолозите се очаква да имат повече опит и познания. При съмнение за сарком, първото изследване, което направите се явява база върху която ще се развия по-нататъшния план за действие. Поради икономически причини, рядко се прибягва напр. до повторна магнитно – резонансна томография. Така дисковете и снимките от първоначалното изследване може да се наложи да се интерпретират от различни специалисти в онкологията. Ако те не са направени според протоколите за изследване на формации в меките тъкани, информацията, която носят може да заблуди лекарите по отношение на преценката им.Ендоскопски изследвания Скенер, магнитен резонанс и други още по-информативни изследвания

 

 
This template downloaded form free website templates