Как се открива заболяването

 

Въпреки че наличието на мекотъканен сарком може да бъде установено при изследване поради неописани тук симптоми, като напр. по време на рутинна операция, на ехографско изследване поради друг проблем и др., обикновено отиваме на лекар, когато имаме оплаквания, а първият, който ги чува е семейния ни лекар, т.нар общо-практикуващ лекар (ОПЛ). Той ще Ви изслуша, ще разпита за симптомите и медицинската история на оплакванията Ви (анамнеза). Може да назначи редица изследвания, но дори и да подозира наличието на тумор, ОПЛ не може да Ви постави диагноза. Той ще Ви насочи към специалисти, които разполагат с техника и познания за да определят за какво точно заболяване става въпрос.
Често подутината или бучката, която ни притеснява е повърхностна и добре забележима, но понякога туморът е някъде в коремната кухина или малкия таз и може да се открие само с подходящо образно изследване
За съжаление, в някои случаи разпознаването на болестта отнема ценно време – пациентът необръща внимание на симптомите, общо-практикуващият лекар първоначално предполага друго заболяване, назначават се изследвания,които не са достатъчно показателни, дори веднъж открит, туморът може да не бъде правилно разпознат и съответно да не бъде правилно лекуван.Всичко това може да бъде причина при някои пациенти болестта да се открие след като се е разпространила и в други части на тялото.
Това не са проблеми, които касаят само България. Разпознаването на мекотъканните саркоми е предизвикателство за специалистите от цял свят. Затова в Европа има създадена мрежа от центрове с висока експертност по отношение диагностиката и лечението на тези редки тумори и всички пациенти със съмнение за сарком се насочват към тях.За съжаление такава централизация на опит и познания у нас липсва и пациентите са пръснати из цялата страна, като това може допълнително да забави процеса на разпознаване на болестта.

------------------------------------------------------------------
Soft Tissue and Visceral Sarcomas: ESMO Clinical Practice GuidelinesДа се подготвим за преглед при семейния лекарНякои диагностични изследвания, които могат да Ви бъдат назначениПо-специализирани изследвания използвани за диагностика

 

 
This template downloaded form free website templates