Хистологично изследване

 

Взимането на туморна тъкан за микроскопско изследване става посредством биопсия – под упойка, със специална игла се прониква през кожата и се достига до тумора. Аспирира се туморна тъкан, която се дава за изследване на специалист по хистология. В своята лаборатория той ще направи редица изследвания и наблюдения върху вида на клетките от които е изграден тумора и на базата на опит, познания и валидирани международни класификации ще определи за какъв точно рак става въпрос.

Поставянето на правилна диагноза при мекотъканните саркоми е истинско предизвикателство за всеки специалист по клинична патология – болестта е изключително рядко срещана и включва около 100 различни болести, някои от които нямат ясно дефинирана морфология или патоморфологичните определения се припокриват при различните й подвидове. В допълнение, в България няма експертен център за диагностика, лечение и проследяване на тези заболявания.

През 2002 г. Световната здравна организация (СЗО) създава „Класификация на мекотъканните и костните саркоми“ ( World Health Organization – Classification of Tumors – Pathology and Genetics – Soft Tissue and Bon Sarcoma – 2002), актуализирана през 2013г.Втози своеобразен наръчник със ситен шрифт са описани десетки и десетки особености на различните подвидове сарком. Понякога обаче, патологът изобщо няма представа за какъв тумор става въпрос, дори може Вие да сте първият му случай с определен вид сарком на меките тъкани.

Разбира се, всичко това нас, пациентите не ни интересува – ние искаме да имаме правила диагноза. Споменава се само за да покаже, че причините за някои неточности в работата на патолозите са обективни, затова, запомнете:

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОТЪРСЕТЕ ВТОРО, АКО ТРЯБВА И ТРЕТО МНЕНИЕ, ДОКАТО ПОЛУЧИТЕ ПОНЕ 2 ЕДНАКВИ ХИСТОЛОГИЧНИ РЕЗУЛТАТА !!! АКО ПРЕЦЕНИТЕ – КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ В ЧУЖБИНА!!!

 

КОНТАКТ ЗА ДИАГНОСТИКА В ЧУЖБИНА:

 Prof. Dr. med. Eva Wardelmann

InstitutfürPathologie der UniversitatMünster

Domagkstraße 17, 48149 Münster, GERMANY

Tel: +49 (0)251/83 – 5 45 41 ;

Fax: +49 (0)251/83 – 5 75 59

Email: eva.wardelmann@ukmuenster.de

 

За да направите повторни изследвания, независимо дали в България или в чужбина, трябва да си вземете парафиновите блокчета с туморна тъкан или стъкълцата с фиксирана туморна маса от болницата в която сте оперирани или Ви е направена биопсия.

 Имунохистохимичен анализ Биопсия Видове биопсични методи при мекотъканни саркоми

 

 
This template downloaded form free website templates