Биопсия

 

С прегледа при личния лекар и/или при специалиста, историята на болестта и резултатите от образните изследвания може само да се предположи, че Вие имате сарком на меките тъкани. Тези изследвания сами по себе си не могат да определят какво е заболяването. Единственият начин за дефиниране на сарком на меките тъкани е чрез изследване на малка част от тумора под микроскоп. Взимането на тъкан става посредством медицинска процедура наречена биопсия – хирургична процедура, която в зависимост от местоположението на тумора (повърхностна подутина или дълбоко в тялото, напр. в коремната кухина), неговата големина и степен на разпространение може да включва както взимане на малка част от тумора с повърхностен разрез или иглена биопсия при дълбоко разположени формации, така и отстраняване на целия тумор. Решението на специалиста за отстраняване на тумора преди да е поставена окончателна диагноза е от изключително значение и трябва да бъде взето от хирург с подчертани познания и опит в лечението на мекотъканните саркоми. Изобщо биопсията при тези заболявания е първата крачка към спасяване на засегнатия крайник. Най-добре е хирургът който извършва биопсията, впоследствие отново той да предприеме оперативното отстраняване на целия тумор, защото биопсичният разрез и техниката на взимане на туморна тъкан може да окажат влияние върху следващите оперативни интервенции.

 


 

 
This template downloaded form free website templates