Лечение

 


ЛЕЧЕНИЕТО НА МЕКОТЪКАННИТЕ САРКОМИ Е ПРОЦЕС В КОЙТО УЧАСТВАТ ЛЕКАРИ ОТ РАЗЛИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ. ТЕ ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ В ЕКИП И ДА ИМАТ СПЕЦИАЛНИ ПОЗНАНИЯ И ОПИТ В ОБЛАСТТА НА САРКОМИТЕ

 

Ракът е сериозно заболяване и затова съвременната медицина е съсредоточила голяма част от дейността и научните си търсения именно в борбата със злокачествените заболявания. В това отношение мекотъканните саркоми не правят изключение и за тяхното лечение са обединени усилията на няколко медицински специалности – хирургия, медицинска онкология, рентгенология, лъчетерапия, физиотерапия и рехабилитация, психология и др. За успешен изход от болестта, тези специалисти трябва да работят в екип и заедно да взимат решения за лечение, съобразно хистологичния вид сарком, степен на злокачественост , разпространение на тумора и общото състояние на болния.

Установено е, че при такива рядко срещани малигнености правилен лечебен план може да бъде назначен от лекари с определен опит и познания. Затова, в повечето европейски държави пациентите със сарком се насочват за лечение в специализирани центрове – там медицинските екипи са обучени за работа с тази група заболявания и разполагат с необходимите практически знания и ресурс за да се придържат към най-съвременните насоки и препоръки за добра клинична практика при диагностика, лечение и проследяване на мекотъканни саркоми.

В нашата страна такава централизация на пациенти, експертност и ресурс няма. Затова, ние, пациентите трябва да направим всичко възможно за да се обърнем към най-квалифицираните специалисти. Обикновено, те не са съсредоточени в едно болнично звено и това може малко да Ви затрудни. Въпреки това, с помощта на близки и познати, Вие трябва да направите всичко възможно и да се насочите към най-подготвените специалисти – от това зависи животът Ви!

В България, има информация за онколози преминали специално обучение за лечение на саркоми в екипите на Проф.Д-р Галина Куртева СБАЛО по онкология, София и на Доц. Д-р Жасмина Михайлова – клиника по хематология и онкология към ВМА – София, а при тумор засегнал крайниците, често пациентите се насочват за операции към Трета ортопедична клиника на СБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“.

 

НЯКОИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА САРКОМИ В ЕВРОПА:

Belgium
Leuven University Hospital

England

The Royal Marsden Sarcoma Unit

France
Centre Leon Berard

Institut de Cancerologie
Gustave Roussy Villejuif

Italy

Istituto Nazionale Tumori in Milan
Prof. Paolo G Casali

paolo.casali@istitutotumori.mi.it

(+39) 02.2390 2803

Germany - Berlin

Helios Kliniken

Sarkomzentrum Berlin-Brandenburg

Prof. Peter Reichardt

Tel.: (030) 94 01-548 0

peter.reichardt@helios-kliniken.de

Germany

Sarkom-Zentrum am
Interdisziplinären Tumorzentrum Mannheim

Universitätsmedizn Mannheim

Theodor-Kutzer-Ufer 1 –  3
68167 Mannheim

Tel.: 0621 – 383 – 24 47
Fax: 0621 – 383 – 14 79
E-Mail : http://w3.umm.de/fileadmin/umm/grafiken/icons/mailto.gif  itm@umm.de  

Prof. Dr. med. Peter Hohenberger
Tel.: 0621 – 383 - 26 09 / 24 47
Fax: 0621 – 383 - 14 79
E-Mail: peter.hohenberger@umm.de

Prof. Dr. med. Bernd Kasper
Tel.: 0621 – 383 - 25 80
Fax: 0621 – 383 - 60 18
E-Mail: bernd.kasper@umm.de

Прогностични фактори 
This template downloaded form free website templates