Още за поставяне на диагноза ГИСТ

 


В следващите редове, ще се запознаете с някои детайли от поставянето на диагноза ГИСТ.
Определянето на вида клетки от които туморът е изграден не е лесна работа. Лекарите които извършват тези изследвания се наричат патолози и тяхната работа е от огромно значение! Ако онкологът не знае за какъв вид рак става въпрос, тогава той не би могъл да го лекува. В наши дни, патологията и диагностиката на ГИСТ вече са добре познати. Предвид изключителната важност на заключението на патолога, за някои пациенти ще е добре да обмислят консултация от типа „Второ мнение” при друг специалист за потвърждаване на диагнозата. Въпреки, че повечето патолози могат точно да определят дали туморът е ГИСТ, когато става дума за определяне на неговото последващо поведение, нещата са по-сложни. В тези случаи опитът е много важен и само екип от онколози и патолози които са имали достатъчно опит с ГИСТ би могъл да разработи и приложи най-подходящия план за лечение за всеки индивидуален случай.
Вече стана дума, че методът с който точно може да се определи видът на злокачествените болести, а и на ГИСТ се нарича хистологичното изследване. От туморната тъкан се подготвят тъканни проби (препарати), които специалист патолог изследва под микроскоп – така се определя вида и формата на клетките от които е съставен туморът – при ГИСТ вретеновидни (елипсовидни) са около 70%, епителоидни (овални) са около 20% и смесени и от двата вида са около 10%. Друг метод който патолозите използват за да определят вида на тъканта е имунохистохимичното изследване. При тази техника, патологът тества туморната тъкан с редица „антитела”. Тези антитела са така създадени, че да се насочат към определени протеини от повърхността на клетката. Когато те открият съответния протеин в клетката и се свържат с него, предизвикват „оцветяване” – буквално променят цвета на туморната тъкан. При ГИСТ, най-важното антитяло което се прилага е това, което се насочва към протеинът КИТ – установено е, че именно свръхпроизводството на този протеин отличава туморните клетки на ГИСТ от другите тумори. Когато КИТ-антителата открият КИТ- протеини върху клетките, туморната проба се оцветява в кафяво и това се нарича „КИТ позитивна проба”. Това означава, че клетките в тази проба върху повърхността си имат твърде много КИТ-рецептори.
С малки изключения, ГИСТ туморите почти винаги са КИТ-позитивни. Това означава, че клетката експресира (произвежда) КИТ-протеини в много по-голямо количество от нормалното. Във вашите епикризи може да пише, че туморът е CD117 (+).
При използването на имунохистохимичния анализ, за ГИСТ може да се обобщи следното:
• КИТ-позитивни са около 95% от ГИСТ („КИТ”, във вашата епикриза или в други текстове, може да бъде изписан и като CD117 или c-kit);
• DOG-1-позитивни са около 98% от ГИСТ (този маркер за сега в България се използва много ограничено – в по-големите лаборатории, като тази на ВМА-София);
• CD34-позитивни са около 60 – 70 % от ГИСТ;
• SMA-позитивни са около 30% от ГИСТ;
• S-100-позитивни са около 5% от ГИСТ
• Дезмин позитивни са много малко ГИСТ;
• PKCθ-(PKC-тета) позитивни са почти всички ГИСТ, но този тест не се използва;
• Все повече SDHB негативните ГИСТ се свързват с педиатричен подвид на ГИСТ.


• Малко биология – гени и протеини

-----------------------------------------------------------------------------
Gastrointestinal stromal tumor workshop ; The Novel Marker, DOG1, Is Expressed Ubiquitously in Gastrointestinal Stromal Tumors Irrespective of KIT or PDGFRA Mutation Status


Прочете какво казва д-р Cristopher Corless за работата на патолозите
Научете повече за поставяне на диагноза
Прочетете за различните видове ГИСТ
Прочетете за стадирането на болестта

 
This template downloaded form free website templates