Видове биопсия при мекотъканни саркоми

 


Взимането на тъкан за диагностични изследвания на туморна тъкан става по няколко начина:
• Игленабиопия - под ехографски контрол или с помощта на компютърентомограф, през кожата се въвежда игла с която се достига до тумора. Иглените биопсии биват:
- Тънкоигленааспирационна биопсия – не е много показателна, дава информация само дали в прицелната формация има злокачествени клетки, но трудно би могло да се постави окончателна диагноза. Може да се извърши без никаква упойка, тъй като убождането с иглата е както при поставяне на инжекция.
- Биопсия с по-дебела игла – широкоиглена биопсия – тя е с по-широк отвор и позволява да се вземе материал колкото оризово зрънце.Използват се английските изрази кор биопсия (core needle biopsy) илитру-кът биопсия (tru cut biopsy). Дава достатъчно материал за определяне морфологията и измененията на клетките и се препоръчва за диагностика на мекотъканните саркоми. Пациентът се обезболява с местна упойка. Тази биопсия обаче не може да осигури материал за молекулярен анализ (ДНК) на туморните клетки, което понякога от голямо значение, както за диагностиката, така и за цялостния лечебен план.
• Хирургична (инцизионна) биопсия - провежда се под обща анестезия. Прави се малък разрез на кожата, локализира се зоната и се взема биопсичната проба. Поставят се шев и стерилна превръзка. Изглежда напоследък това е предпочитания от хирурзите метод за взимане на биопсичен материал при съмнение за мекотъканен сарком – така се осигурява достатъчно материал за всякакви тестове и анализи, в това число и са ДНК изследване.
• Ексцизионна биопсия – изрязва се цялата патологична формация, т.е. отстранява се целия тумор и се предава за изследване на клиничен патолог.
Кой е най подходящия биопсичен метод за Вас ще прецени лекуващия екип.

 

 

 
This template downloaded form free website templates