Лекарствено взаимодействие

 


Лекарствено взаимодействие се наблюдава тогава когато терапевтичният ефект при лечение едновременно с две или повече лекарства е различен от този при лечение само с едно лекарство. Или с други думи - резултатите от лечението с едно лекарство се променят под въздействието на друго лекарство. Последиците от едно такова взаимодействие могат да бъдат или загуба на лечебния ефект на едно от лекарствата, или поява на много по-силни нежелани странични реакции. Това може да се случи при едновременната употреба на иматиниб и сунитиниб с широко прилагани в клиничната практика лекарства като болкоуспокояващи, антибиотици, антидепресанти, атикоагуланти, спазмолитици, противозачатъчни и противогъбични препарати и др.
За да избегнете лекарствено взаимодействие по време на лечение с иматиниб и сунитиниб:

• Прочетете много внимателно листовката за пациента на лекарството! В нея се съдържа важна информация за това как точно да го приемате и с кои лекарства би си взаимодействало!
• Споделете с медицинския онколог за всички други съпътстващи заболявания и с какви лекарства се лекувате за тях, вкл. контрацептиви!
• Попитайте онколога, който ви предписва иматиниб или сунутиниб, дали са известни взаимодействия с други, неописани в листовката за пациента широко използвани лекарства!
• Ако се наложи да ви бъде предписано от друг лекар лечение с широко прилагани лекарства, задължително го уведомете за основното си заболяване и, че приемате иматиниб или сунитиниб!
• Ако наред с иматиниб или сунитиниб започнете лечение и с друго лекарство и забележите промяна в обичайното ви състояние, веднага се обърнете към лекуващия лекар и му съобщете за тези необичайни симптоми!


На тази страница, можете и сами да проверявате дали някое лекарство си взаимодейства с иматиниб, а на тази, можете да направите същото и за сунитиниб. Тук ще споменем само, че ибупрофен и парацетамол са два медикамента, които трябва да бъдат използвани много внимателно от пациенти на лечение с иматиниб. Знае се, че ибупрофен може да попречи на въздействието на иматиниб върху туморните клетки, а парацетамол, прилаган заедно с иматиниб, може да доведе до чернодробна токсичност. Затова ибупрофен не бива да бъде използван за дълъг период от време, а при парацетамол, дневната доза не бива да надвишава 1/3 от обичайно предписваната доза. Ибупрофен и парацетамол се съдържат в десетки лекарствени продукти, често отпускани без рецепта.
Гледайте презентацията на Проф. Мила Власковска пред пациентите с ГИСТ в България

Лекарствено взаимодействие с използвани медикаменти за лечение на сърдечни проблеми.
-------------------------------------------------------------------
Contrasting effect of diclofenac and ibuprofen on active imatinib uptake into leukemic sells; Effect of a proton pump inhibitor on the pharmacokinetics of imatinib; Pharmacokinetic-pharmacodynamic relationships of imatinib and its main metabolite in patients with advanced gastrointestinal stromal tumors; Drug interactions with sunitinib

 
This template downloaded form free website templates