Библиотека

 

С течение на времето създадохме, публикувахме и разпространихме редица брошури, листовки и писма с полезна информация за пациентите с ГИСТ. Ще ги намерите по-долу под формата на PDF файлове, които можете да изтеглите. Като алтернатива, можете да ни пишете и да поискате хартиено копие. Малко дарение за покриване на пощенските разходи, би било добре дошло!


Лекарствено лечение на ГИСТ (433КВ)

В очакване на ново лечение за ГИСТ (513 КВ)

Гастроинтестинален стромален тумор (ГИСТ) – от пациента за пациента (1 МВ)
Съветите в тази брошура за пациентите или близките им, когато те току-що са разбрали за диагнозата си.

След хирургична операция за лечение на ГИСТ (1 МВ)
В тази брошура ще намерите окуражаваща информация затова как да се справите с проблемите при храненето след хирургично лечение на ГИСТ.

За ГИСТ (325 КВ)
Листовка със съвсем кратка и насочваща информация за болестта и лечението.

Участвай активно в своето лечение! (315 КВ)
Листовката дава информация затова колко важно е да се придържаме към назначения от лекарите терапевтичен план. Помага ни със съвети как да го направим по-добре.

Кожна реакция ръка-крак (974 КВ)
Листовка с полезна информация за тази неприятна странична реакция от лечението със сунитиниб и регорафениб.

Hand – Food skin reaction in English (584 КВ)
По молба на приятелите ни от SPAEN, преведохме листовката на английски език.

Триада на Карней и Синдром на Карней-Стратакис (1 MB)
Информация за два изключително редки синдрома, свързани с ГИСТ.

Често притесненията ни са излишни, но понякога трябва да сме по-внимателни… (2 MB)
Листовка с информация за лечението с генерични на оригиналните продукти.


 
This template downloaded form free website templates