Клинични изпитвания и лекарства в изпитание

 

Независимо от успеха на иматиниб, сунитиниб и регорафениб в лечението на ГИСТ, в много случаи техния терапевтичен ефект с времето се изчерпва и болестта продължава да следва своя естествен ход. В такива случаи, Европейското общество по клинична онкология (ESMO) в своите „Насоки за добра клинична практика при диагностика, лечение и проследяване на ГИСТ” определя, като най-добър избор включването на пациента в някоя програма за ранен достъп до иновативна терапия или в клинично изпитване. В България, за пациентите с ГИСТ няма нито такива програми, нито клинични изпитвания защото те изискват централизирано лечение на пациентите от цял екип специалисти с международно признато високо ниво на компетентност относно заболяването.

Въпреки това, ще направим опит да внесем малко яснота по отношение на тези възможности. В рамките на редица страни от Европейския съюз непрекъснато текат клинични проучвания на различни формули за лечение на ГИСТ, в някои от тях са разкрити и програми за разширен достъп до някои неодобрени медикаменти. В наши дни, българските пациенти вече са достатъчно мобилни и информирани за да решат да продължат лечението си в чужбина.Прочетете „Често задавани въпроси за клиничните проучвания” - брошура, издадена от European Genetic Alliances’ Network

Лечение с иматиниб Лечение със сунитиниб Лечение с регорафениб Оценяване на ползата от лекарственото лечение на ГИСТ Лекарствена резистентност Клинични изпитвания и лекарства в изпитание

 
This template downloaded form free website templates