Лечение с Регорафениб

 

Регорафениб (regorafenib, с търговско наименование „Стиварга”) е лекарство, което се използва за лечение на гастроинтестинални стромални тумори, когато лечението с Иматиниб и Сунитиниб вече не е ефективно и болестта не може да бъде лекувана с операция.

На опаковката на медикамента, който Вие ще получите с големи букви е изписано търговското наименование на медикамента, а с по-малки – Регорафениб, което е международното непатентно наименование на продукта, използвано във всички научни публикации. Тъй като в нашата страна не се толерира употребата на търговките имена на лекарства, тук ще използваме Регорафениб, но това не означава, че двете имена се отнасят за различни медикаменти.

Регорафениб, както и другите лекарства използвани за лечение на ГИСТ, не е химиотерапия, а прицелно противотуморно лекарство*. Неговото въздействие върху туморните клетки на ГИСТ, резистентни към лечението с Иматиниб и Сунитиниб е доказано в редица клинични изпитвания и през лятото на 2014 г. Европейската агенция за лекарства дава своето одобрение за приложението му в клиничната практика като медикамент от III-линия за напреднал гастроинтестинален стромален тумор.

За българските пациенти Регорафениб е достъпен едва от средата на 2018г. и то с определени ограничения – с цел по-доброто проследяване на терапевтичния ефект от приложението на иновативни медикаменти, болните нуждаещи се от този медикамент ще могат да бъдат лекувани само в здравни заведения определени от Министерството на здравеопазването, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти и Националната здравноосигурителна каса. Затова, ако Ви предстои лечение с Регорафениб, проверете ТУК (търсите в Приложение 2) в коя болница можете да се лекувате!

За здравноосигурените пациенти, терапията се заплаща от НЗОК.

----------------------------------------------------------------------

* прицелните противотуморни лекарства или т.нар. прицелни (таргетни) терапии са група медикаменти създадени за да блокират тези процеси в раковите клетки водещи до туморен растеж, метастазиране и разпространение на рака. Тяхна цел са генетичните изменения (мутации) в раковата клетка, причина за нейната злокачественост.

Кратка характеристика на продукта

Доклад на Комисията по оценка на здравните технологии

Лечение с иматиниб Лечение със сунитиниб Лечение с регорафениб Оценяване на ползата от лекарственото лечение на ГИСТ Лекарствена резистентност Клинични изпитвания и лекарства в изпитание

 
This template downloaded form free website templates