Лекарствена резистентност и прогресия на болестта

 

Когато се говори за лекарствена резистентност, става дума за тези случаи на ГИСТ в които въпреки лекарствата, болестта продължава да напредва.

ЗАБЕЛЕЖКА: Текстът по-долу касае лекарствената резистентност по време на терапия за метастатичен ГИСТ и не се отнася за случаите в които след успешна резекция на първичен тумор и/или прекратяване на адювантно лечение с иматиниб болестта рецидивира.

Лекарствената резистентност може да бъде първична или вторична:

Лечението на болестта при различните видове прогресия и резистентност е различно. По време на целия период на развитието ѝ, подходът към нея трябва да бъде комплексен и включва както различни лекарства, така и оперативна намеса, приложение на някои съвременни постижения в медицината като лечение с локални аблативни техники на чернодробни метастази, обезболяване с лъчетерапия (радиотерапия) в редките случаи в които ГИСТ засяга костите и др. Всички тези възможности обаче, трябва да бъдат много добре обмислени и преценени от съответните специалисти.

ЗАПОМНЕТЕ! ЛЕКАРСТВЕНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ НЕ Е СПЕШНО СЪСТОЯНИЕ! В ТАЗИ СИТУАЦИЯ, ВСЯКА ПРИБЪРЗАНА И НЕОБМИСЛЕНА СТЪПКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОГРЕШНА И ДА ЗАСТРАШИ ЖИВОТА ВИ! ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ КАКВОТО И ДА Е, ПОТЪРСЕТЕ ВТОРО И ТРЕТО МНЕНИЕ, ПОТЪРСЕТЕ ЕКИПЕН ПОДХОД КЪМ ВАШЕТО СЪСТОЯНИЕ!

http://www.gist-bg.com/images/video.jpgГледайте кратко видео, много добре илюстриращо лекарствената резистентност при ГИСТ.


Лечение с иматиниб Лечение със сунитиниб Лечение с регорафениб Оценяване на ползата от лекарственото лечение на ГИСТ Лекарствена резистентност Клинични изпитвания и лекарства в изпитание

----------------------------------------------------------------------------

Насоките за добра клинична практика при диагностициране, лечение и проследяване на ГИСТ – ESMO, 2012 ; Genetic Variations in GI Tumors Determine Which Medications Are Efficacious ; Consensus meeting for the management of gastrointestinal stromal tumors - Report of the GIST Consensus Conference of 20–21 March2004, under the auspices of ESMO

 
This template downloaded form free website templates