Проследяване на болестта и оценяване на ползата от лекарственото лечение на ГИСТ

 

ГИСТ е рядко заболяване и лечението се провежда с нови, доскоро непознати в онкологията лекарства. Въпреки, че с годините познанията за болестта непрекъснато нарастват, макар и рядко, това би било предпоставка за липса на опит у лекуващите лекари. Дори начинът по който болестта се повлиява от терапията е коренно различен от този при повечето злокачествени заболявания. Напр. за някои злокачествени заболявания има определени туморни маркери – проследяването на техните нива в кръвната плазма, преди и след терапията, може да ориентира онколога до колко болестта се повлиява от лекарствата. Когато те намаляват и/или влизат в норма, значи терапията е ефективна. За ГИСТ такива маркери НЯМА и изследването им не носи никаква информация за хода на болестта. За ГИСТ има разработки според които при ДНК анализ на кръвта могат да бъдат идентифицирани клетки с характерните за болестта мутации, но към началото на 2014г., този метод все още не е приет за стандарт*.

На своя пациентска среща, организацията ни покани за лектор Доц. В. Стойнова да говори за проследяването на отговора от лечение при ГИСТ – гледайте нейната презентация!

Ако проявявате повече интерес към особеностите при проследяване на ГИСТ, гледайте кратко видео на д-р Haesun Choi пред пациентската общност в САЩ. Д-р Haesun Choi е създала критериите за оценяване на отговора от лечението с лекарства от рода на иматиниб, сунитиниб и регорафениб.


По-долу ще намерите информация именно за особеностите при проследяване на отговора от лекарствената терапия на ГИСТ:
Проследяване на болестта при локализирано заболяване без терапия
Оценяване на ползата от лечението при неоадювантна (предоперативна) терапия с иматиниб
Оценяване на ползите от лекарственото лечение при адювантна терапия с иматиниб
Оценяване на ползите от лекарственото лечение при метастатична болест

-------------------------------------------------------

*Макар и нестардантизирани за ГИСТ, за подобни изследвания може да се обърнете към Национална генетична лаборатория, сектор ДНК АНАЛИЗ, специалист – Стоян Бичев или към Центърът по Молекулна Медицина, сектор Онкогенетика, специалисти Доц. Д-р Радка Кънева и Герагана Станчева. Към тях можете да се обърнете и за анализ на ДНК на туморната тъкан.

Response Evaluation of Gastrointestinal Stromal Tumors - Haesun Choi ; Comparison of RECIST and Choi criteria for computed tomographic response evaluation in patients with advanced gastrointestinal stromal tumor treated with sunitinib - O. Dudeck , M. Zeile , P. Reichardt и D. Pink ; The benefit of using CT-perfusion imaging for reliable response monitoring in patients with gastrointestinal stromal tumor (GIST) undergoing treatment with novel targeted agents - Martina Betz , Hans Georg Kopp , Daniel Spira , Claus D Claussen , Marius Horger
Лечение с иматиниб Лечение със сунитиниб Лечение с регорафениб Оценяване на ползата от лекарственото лечение на ГИСТ Лекарствена резистентност Клинични изпитвания и лекарства в изпитание


Прочетете за нежеланите странични реакции от лекарственото лечение на ГИСТ…


Доц. Димитър Калев за прицелните противотуморни лекарства…

 
This template downloaded form free website templates