Лечение при напреднало заболяване

 


Когато се каже, че болестта е напреднала, означава, че туморът е засегнал околните тъкани и/или се е разпространил в други части от тялото, това е т.нар. метастатична болест.

Образуването на метастази е естествения ход на развитие при повечето ракови заболявания. Тяхната поява обаче, изисква време – първоначално туморите са малки, нямат собствено кръвоснабдяване и нарастват бавно (фиг.1 - А). Открит на този ранен етап, ракът може да бъде напълно лечим. След време настъпват процеси характерни само за злокачествените тумори – станал по-голям, туморът започва да си взаимодейства с протеин стимулиращ формирането на кръвоносни съдове (съдов ендотелен растежен фактор) (фиг.1–Б), образува собствено кръвоснабдяване и започва да нараства по-бързо (фиг.1–В). Открит на този етап, със съвременните средства на медицината, ракът също може да бъде лечим. В тази фаза на развитие обаче, съществува вероятност някои ракови клетки да са се откъснали от първичния тумор (фиг.1–Г) и по кръвен и/или лимфен път да са се разпространили из организма и да образуват метастази (фиг.2). В този стадий лечението е по-трудно и изисква мобилизиране на всички възможности на медицината – лъчетерапия, химиотерапия, имунотерапия, прицелна терапия, операция, някои локални аблативни процедури и др.

Част от случаите на мекотъканен сарком с метастази се считат за нелечими и прогнозите не са много добри, а системното лечение се прилага с цел облекчаване симптомите на болестта, забавяне развитието ѝ и удължаване живота на пациента. Това обаче не означава, че трябва да се отказваме от лечение – в някои случаи след операция на белодробните метастази се съобщава за 5-годишна преживяемост при около 25-40% от пациентите. В контраст с други видове солидни тумори, много пациенти с метастатичен мекотъканен сарком остават асимптоматични в продължение на години – докладвани са редица клинични случаи при които след комплексно лечение на болестта и успешно унищожаване на всички тумори, независимо дали с лекарства, лъчелечение, хирургия или друг метод с e съобщава за дългогодишни ремисии от порядъка на 10, 20 и повече години.
Това означава, че принципът за определяне лечебния план на пациентите с метастази трябва да бъде индивидуален, разумно подбран според хистологията и биологичното поведение на болестта, здравния статус и предпочитанията на болните.

Това, също така означава, че ние, пациентите трябва да мобилизираме всички свои сили и ресурси за да запазим живота си максимално дълго, защото онкологията е един от най-бързо развиващите се клонове в медицината и всеки момент може да бъде открит нов метод за лечение, който, кой знае, може да ни дари с години качествен живот.

В това отношение, ярък пример е гастроинтестиналният стромален тумор (вид сарком, разгледан в другата секция на този сайт) – до 2000 г. за пациентите с метастази не е имало никакво ефективно лечение, 10 години по-късно 2 0 % от участниците в първите клинични изпитвания за ефикасността на иматиниб, всичките с метастази, са живи. От няколко години прицелната терапия се прилага и при определени хистологични видове мекотъканен сарком. В края на 2016г. Европейската агенция за лекарства одобри първото моноклонално антитяло за лечение на саркоми на меките тъкани, а броят на тестваните нови молекули непрекъснато расте.

------------------------------

Systemic treatment of metastatic soft tissue sarcoma - Authors:Suzanne George, MD; George D Demetri, MD; Section Editor: Robert Maki, MD, PhD; Deputy Editor: Diane MF Savarese, MD; 2011 г.

Ten-Year Progression-Free and Overall Survival in Patients With Unresectable or Metastatic GI Stromal – Март, 2017г.
 
This template downloaded form free website templates