Ендоскопски изследвания, които могат да ви бъдат назначени при ГИСТ

 

Ендоскопските изследвания са подходящи за идентифициране на стомашни ГИСТ, особено когато нарастват към вътрешността на стомаха или червото. Почти всички дебелочревни ГИСТ се откриват в областта на ректума. Ендоскопията може да послужи за поставяне на диагноза – аспирира се малка част от туморната тъкан и се дава за хистологично изследване. С този метод, малки ГИСТ (под 2 см.) могат изцяло да се аспирират.

Гастроскопия и колоноскопия

Ендоскопското изследване дава възможност на специалистът да огледа някои кухи вътрешни органи посредством вкарването в тях на малка камера прикачена на тънка пластична тръбичка. Образът се наблюдава на живо върху монитор и позволява да се установят различни изменения на тъканите. По време на това изследване, може да бъде взета тъкан за хистологично изследване.

Предвид анатомичното разположение на ГИСТ и обичайните оплаквания на пациентите, най-често назначаваните ендоскопски изследвания са тези даващи информация за състоянието на органите на храносмилателната система. Те позволяват да се огледат хранопровод, стомах, дуоденум, дебело черво.

Въпреки добрите възможности на този вид изследвания, когато става дума за ГИСТ, те не винаги са най-добрият избор. Причина е начинът по който болестта се развива – екстралуменално, т.е. навън от органа. ГИСТ наистина почти винаги започват развитието си от някой орган на храносмилателната система, но не нарастват навътре в него, а свободно се развиват в коремната кухина. Затова може и да не бъдат видени с ендоскопско изследване. Ендоскопията може и да не даде директен поглед върху тумора, но може да засече нехарактерна компресия върху стената на органа причинена от тумора. В тези случаи се назначават допълнителни образни изследвания.

На илюстрацията вдясно можете да видите гастроскопия и колоноскопия – две от най-честите ендоскопски изследвания назначавани при оплаквания на пациенти с ГИСТ. Изследванията се провеждат в болнична обстановка, с направление за извършване на високоспециализирана медицинска диагностична дейност (БЛ МЗ-НЗОК № 4) издадено от специалист.Тънкото черво може да се изследва чрез така наречената Капсулна ендоскопия – пациентът поглъща капсула с камера на нея.


Лабораторни изследвания на кръвта
Образна диагностика
Ендоскопски изследвания


Научете повече за това как ще ви помогне личния лекар….
Прочетете за различните видове изследвания при диагностика на ГИСТ…
Какви въпроси да задам на хирурга си?
Научете повече за страничните реакции от оперативното лечение…
Наредба за медицинската експертиза
Научете повече за правата си на здравноосигурен пациент….
Прочетете повече за самата операция и престоят ви в болницата…

 
This template downloaded form free website templates