Лабораторни изследвания

 

Лабораторните изследвания (изследвания на кръвта) нямат нито диагностична, нито прогностична стойност по отношение диагностиката на ГИСТ. Те могат да дадат представа за общото ви състояние. За това заболяване няма туморни маркери, а стойностите на няко й и кръвни показатели могат по косвен път да подскажат за наличие туморен процес или увреждането на някой орган.

Изследванията на кръвта, които могат да ви бъдат назначени са:

Може да ви бъдат назначени и други кръвни изследвания. Нито едно от тях не може категорично да бъде свързано с наличие на тумор, още по-малко с ГИСТ и не може да послужи за поставяне на диагноза.

В хода на проследяването на болестта,особено при провеждане на лекарствено лечение, кръвните тестове са почти ежемесечни, като периодично се следят хормони на щитовидната жлеза, електролити и микроелементи – фосфор, магнезий, калий и др. Тези показатели се проследяват във връзка с измененията, които настъпват при лекарственото лечение.

 


Лабораторни изследвания на кръвта
Образна диагностика
Ендоскопски изследвания


Научете повече за това как ще ви помогне личния лекар….
Прочетете за различните видове изследвания при диагностика на ГИСТ…
Какви въпроси да задам на хирурга си?
Научете повече за страничните реакции от оперативното лечение…
Наредба за медицинската експертиза
Научете повече за правата си на здравноосигурен пациент….
Прочетете повече за самата операция и престоят ви в болницата…

 
This template downloaded form free website templates