Мястото на образната диагностика при ГИСТ

 

По различен повод, на всеки пациент с ГИСТ се назначават изследвания с такава апаратура, която дава графичен образ на вътрешните органи (рентгенов апарат, компютърен томограф и др.).

Рентгеновите изследвания са широко прилаган метод при диагностика на солидни тумори, а понякога и на ГИСТ.

Рентгеновата снимка понякога е първото такова изследване. Тя обаче, за съжаление, рядко дава достатъчно добра информация по отношение на ГИСТ. Добре е за снимката да сте с празен стомах и да сте ходили до тоалетна. Направление за да си направите рентгенова снимка, можете да получите от личния лекар или от специалист.

Двойно контрастната рентгенография с бариева каша и въздух може да даде данни за ГИСТ, когато той вече е нараснал дотолкова, че предизвиква симптоми – гадене, болка, запек, диария и др. Дали контрастът ще бъде погълнат или вкаран с клизма, зависи от оплакванията на пациента. Ако той има затруднения с гълтането, ще му се назначи изследване на стомах, хранопровод и дуоденум и контрастът ще се изпие през устата. Ако обаче, той има оплаквания като запек, намален диаметър на изпражненията или друг симптом свързан с дебелото черво, то тогава, бариевата каша се вкарва с клизма. Барият изпълва кухините на хранопровода, стомаха или червата, а рентгеновите лъчи не могат да преминат през него и на снимката се вижда в бяло. Ако има тумор, той ще наруши очертанията на тези органи.

Ентероклиза – това е рентгенологично контрастното изследване на тънкото черво. Знае се, че 30% от ГИСТ се развиват от тъканите на тънкото черво, а споменатите вече изследвания не дават информация за него. Изследването се прави на гладно.

Ехография на корем е едно от най-честите изследвания при пациенти с ГИСТ. Това изследване е подходящо в зависимост от това дали туморът има некротизирали участъци и дали размерите му са достатъчно големи. Наличието на газове в червата също може да деградира образа. Изследването се прави на гладно и в зависимост от органите които трябва да се огледат при празен или пълен пикочен мехур. Направление за това изследване, можете да получите от личния лекар или от специалист.

Компютърна томография (КТ), наричана още Компютърно асистирана томография (КАТ) и още по-популярното – скенер на корем и малък таз с венозен контраст е най-подходящият начин за определяне характеристиките на ГИСТ. Съвременните спирални компютърни томографи имат много голяма разделителна способност и са в състояние да дадат информация за тумори с размер дори и под 1 см. КТ дава изчерпателна информация за анатомичната локализация на тумора, за това до колко са засегнати околните органи и за наличието на метастази. Това е изследването прието като стандарт за проследяване на отговора от лечение на ГИСТ. Преди изследването не бива да сте се хранили и трябва да сте ходили до тоалетна. Направление за изследване с компютърен томограф, можете да получите от специалист.

Магнитно-резонансната томография (ядрено-магнитен резонанс – ЯМР) е друг добър избор и също дава достатъчно добра информация по отношение размерите и локализацията на първичния тумор, дава отговор и на въпроса дали болестта е формирала метастази. ЯМР не е рентгеново изследване, защото при него не се използват рентгенови лъчи. При ЯМР се използва свойството на радиовълните възникнали в магнитно поле да се насочват към определени части на тялото, при което се получава ехосигнал, който се улавя от компютрите и се преработва в черно-бял образ. Изследването не е добър избор само за бял дроб и за хора които страдат от клаустрофобия или имат метални импланти в тялото си. Преди изследването не бива да сте се хранили и трябва да сте ходили до тоалетна. За да направите това изследване, специалист трябва да иска разрешение от НЗОК.

Позитрон емисионната томография (ПЕТ) също е добър, но много рядко е първи избор. Изследването е на цяло тяло и дава информация както за първичния тумор и наличието на метастази, така и за степента на злокачественост на формациите. В България такава апаратура има в клиниките по нуклеарна медицина към МБАЛ „Александровска” в гр. София и МБАЛ”Света Марина” във Варна. И на двете места изследването се комбинира с нискодозов компютърен томограф (ПЕТ-КТ), което улеснява определянето на анатомичното местоположение на туморите. Изследването е скъпо и достъпът до него е ограничен. Пациенти без поставена диагноза, рядко биват насочени към него, а за тези с дефинирано заболяване НЗОК заплаща стойността му. За да направите това изследване, специалист (за злокачествените заболявания това е специалист по медицинска онкология) трябва да ви издаде Медицинско направление за процедури (Бл. МЗ-НЗОК № 8А), валидно 90 дни от датата на издаването му. След това, трябва да се свържете със съответната болница и да си запишете час. Ще получите подробни инструкции за поведението си преди, след и по време на изследването, които стриктно трябва да спазвате.

Клиника по нуклеарна медицина

УМБАЛ ”Св.Марина”
бул. “Хр.Смирненски” 1
Варна 9010

Регистратура – 978 575
Лекарски кабинет – 978 523
Зала за разчитане – 978 331, 978 515

Н-к Клиника – 978 532
Старша сестра – 978 290
инж. Химик / физик – 978 525

Проф. Клисарова - klisarova@mu-varna.bg
Д-р Данчева - dr.dancheva@gmail.com
Д-р Чаушев - bchaushev@yahoo.com
Д-р Бочев - pbochev@yahoo.com
Д-р Йорданов - koko.yord@abv.bg
Инж. Физик Иванова - sevi_ii@yahoo.com

Клиника по нуклеарна медицина

УМБАЛ ”Александровска”

ул. "Здраве" № 2
София 1431

Началник клиника
Тел.: 02/ 9230 695

Справки
Тел.: 02/ 9230 561
Тел.: 02/ 9230 646

Кабинети
Тел.: 02/ 9230 582
Тел.: 02/ 9230 797
Тел.: 02/ 9230 854

 


Лабораторни изследвания на кръвта
Образна диагностика
Ендоскопски изследвания


Научете повече за това как ще ви помогне личния лекар….
Прочетете за различните видове изследвания при диагностика на ГИСТ…
Какви въпроси да задам на хирурга си?
Научете повече за страничните реакции от оперативното лечение…
Наредба за медицинската експертиза
Научете повече за правата си на здравноосигурен пациент….
Прочетете повече за самата операция и престоят ви в болницата…

 
This template downloaded form free website templates