Имунохистохимичен анализ

 

Съвременните диагностични процедури при мекотъканните саркоми включват и един нов и много надежден метод – имунохистохимичния анализ на туморната тъкан. Това е специален тест при който върху туморните клетки се въздейства със специфични за определени видове рак антитела. Туморната проба реагира чрез характерно оцветяване в кафеникав цвят. Различните антитела реагират различно, а патолога наблюдава и оценява тази реакция, като положителна или отрицателна. Предвид трудностите при определянето на диагнозата при мекотъканните саркоми, имунохистохимичните тестове би следвало да са задължителна част от съвременната диагностика на тази група заболявания. С тяхна помощ може да се дефинира с голяма точност вида на заболяването. За съжаление, тези толкова информативни тестове не се заплащат от НЗОК. Въпреки това, когато си получите резултата от хистологичното изследване, поговорете с патолога за възможностите на имунохистохимичните изследвания при правилното определяне на Вашето заболяване. Хубаво би било, дори и срещу заплащане с лични средства да направите този тест.

 Имунохистохимичен анализ Биопсия Видове биопсични методи при мекотъканни саркоми

 

 
This template downloaded form free website templates