Някои диагностични изследвания, които могат да ви бъдат назначени

 

Описаните по-долу тестове могат да Ви бъдат назначени от семейния лекар или от лекар специалист. Това са рутинни и достъпни процедури - не са от скъпите изследвания за които лекарите вечно нямат средства и направления. Те не са много показателни за определяне на мекотъканен сарком, но понякога могат да дадат достатъчно информация за предприемане на по-сериозни прегледи и изследвания, които да доведат до поставяне на диагноза.

  • Кръвни изследвания - лабораторен анализ на кръвна проба. Това изследване се извършва на гладен стомах и не изисква някаква друга подготовка. Кръвните тестове не са показателни за диагностика при саркоми на меките тъкани, но при някои показатели, като ниските стойности на червените кръвни клетки може да се помисли и за злокачествен процес. Няма специфични за мекотъканен сарком туморни маркери;

  • Рентгенография - чрез рентгеново лъчение се заснемат плътните тъкани в тялото, например кости и туморни изменения в тях или бели дробове. При някои видове рентгенови изследвания се използва контрастна материя (йод или барий), която се въвежда в тялото, за да се осигури по-голяма детайлност на изображенията. Изследването е безболезнено, обикновено се извършва на гладно, като можете да бъдете помолени да свалите часовник, колан, бижута или други метални предмети за да не се появят на снимките.

С помощта на рентгеново изследване не може да се постави диагноза, но резултатите от образите могат да покажат необичайно тъканно разрастване и това да бъде причина за назначаване на по-специализирани и информативни изследвания;

  • Ултразвуково изследване (ехография) - благодарение на звукови вълни се създават изображения от вътрешността на тялото. Ехографията е достъпен метод за оглед на вътрешните органи и особено показателен при плътните органи, като черния дроб, но при оглед на белите дробове не дава необходимата информация.Все пак, от изброените тук изследвания, ехографията е най-информативно, като с възможностите на доплеровото изследване, може да се установи дали някое подозрително тъканно разрастване има собствено кръвоснабдяване – нещо характерно за злокачествените образувания. Процедурата е напълно безвредна и както повечето образни изследвания – извършва се на гладно и след като сте ходили до тоалетна по голяма нужда.Да се подготвим за преглед при семейния лекарНякои диагностични изследвания, които могат да Ви бъдат назначени По-специализирани изследвания използвани за диагностика

 

 
This template downloaded form free website templates