Причини и рискови фактори

 

Не са известни причините за възникване на сарком на меките тъкани.

Има обаче някои спекулации по отношение на рисковите фактори, които могат да увеличат вероятността от появата на сарком на меките тъкани:

Излагането на някои видове химикали:

  • Излагане на хербициди и консерванти;

  • Полициклични въглеводороди – изявен канцероген, образуват се в най-голяма степен при горивните процеси, главно при непълно горене на въглища, дизелово гориво и тютюневия дим. Нашето законодателство, съгласно Наредба № 11 от 14.05.2007 г. е определило пределни норми в атмосферния въздух на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди (Обн. ДВ бр. 42 от 29.05.2007 г.) ;

  • Диоксиншироко разпространени замърсители на околната среда с изразена имунотоксичност;

  • Излагане на радиация, както случайно, така и преминало лъчелечение на друг вид рак;

  • Слаба имунна система (включително поради наличието на СПИН инфекция);

 • Някои наследствени заболявания, като:

  • Синдром на Li-Fraumeni - рядко наследствено заболяване;

  • Неврофиброматоза - генетично заболяване, при което се засяга растежът на клетките в нервната система, което води до образуване на тумори в нервната тъкан. Диагностицира се още в детска възраст;

  • Синдром на Гарднер - наследствен синдром характеризиращ се с множество полипи на червата ;

  • Ретинобластом – тумор на ретината.

  • Ангиосарком на черния дроб, диагностициран в миналото - представлява злокачествено новообразувание (рак), възникващо от ендотелните клетки, които постилат вътрешната повърхност на съдовата стена.

Въпреки изредените по-горе рискови фактори, повечето пациенти развиват съвсем спорадично болестта.

 


----------------------------------------------------------------------------

Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

 

 
This template downloaded form free website templates