Видове сарком

 

Дефинирани са над 70 вида сарком, като са обособени в две основни групи:

 • Саркоми на костите – засягат костната структура и хрущялната тъкан, около 14% от всички саркоми.

 • Сарком на меките тъкани – започват развитието си от клетките на мастната тъкан, мускулите, нервите, фиброзната тъкан или кръвоносните съдове.Представляват около 84% от всички саркоми, като тук влизат и Гастроинтестиналните стромални тумори (ГИСТ/GIST), които са подробно разгледани в другата част на интернет сайта и са около 20% от всички мекотъканни саркоми.


Саркомите могат да засегнат почти всяка част от тялото – вътрешна или външна, но най-често засягат ръцете, краката и торса. Те възникват също в стомаха и червата, зад корема (ретроперитонеален сарком) и в женската репродуктивна система (гинекологичен сарком). Някои видове сарком се наблюдават по-често при деца и младежи, като рабдомиосарком, сарком на Юинг и остеосарком. Други видове, като миксофибросарком и хондросарком, се срещат по-често при по-възрастни пациенти. Обикновено наименованието на различните видове сарком се определя от вида на клетките от които е започнало развитието на тумора.

Саркоми на меките тъкани

 • Лейомиосарком

 • Фибробластен сарком

 • Липосарком

 • Гастроинтестинален стромален тумор (ГИСТ)

 • Сарком на Капоши

 • Ангиосарком

 • Злокачествен тумор на обвивката на периферните нерви (ЗТОПН)

 • Синовиален сарком

 • Рабдомиосарком


Остеосаркоми

 • Хондросарком

 • Остеосарком

 • Сарком на Юинг

 • Хордом


----------------------------------------------------------------------------

Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

 

 
This template downloaded form free website templates