Сарком на меките тъкани

 

Саркомите на меките тъкани са група злокачествени заболявания, които започват развитието си от клетките на съединителната тъкан - мастната тъкан, мускулите, нервите, фиброзната (влакнеста) тъкан или кръвоносните съдове.
Меките тъкани се откриват във всяка част на организма, следователно болестта може да засегнe всяка част на човешкото тяло – глава, шия, торс, вътрешни органи или от двете страни на гръбнака в коремната кухинаили зад нея (т.нар. ретроперитонеални саркоми).

Все пак по-голямата част от тях се откриват по крайниците.
В епикризата или другаде в медицинската литература може да срещнете израза мезенхимен тумор – използва се както за доброкачествени, така и за злокачествени мекотъканни тумори.


----------------------------------------------------------------------------

Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

 

 
This template downloaded form free website templates