Видове саркоми на меките тъкани

 

Туморите на съединителната тъкан могат да бъдат както злокачествени, така и доброкачествени. Описани са над 50 различни вида мекотъканен сарком, като индикация за злокачественост е наличието на „сарком“ в името на болестта. Някои се водят гранични – т.е. могат да се изродят в злокачествени (малигнизация) или отново и отново да се появяват на едно и също място дори след радикалното им отстраняване (рецидив). Случаите на доброкачествено разрастване на съединителната тъкан са многократно по-чести в сравнение със злокачествените саркоми – 300 случая на 100 000 души и съответно 4,5 случая на 100 000 за злокачествените мезенхимни тумори.Ярък пример е болестта лейомиом (фибром) на матката – едно от най-често срещани състояния при жените и лейомисаркомите на матката, които се срещат много рядко.При поставяне на диагноза, именно това многообразие е голямото предизвикателство пред патолога, а като прибавим факта, че той, въпреки практиката си може досега да не е сблъсквал с такъв тумор и не е обучен да работи със саркоми, лесно би могъл да обърка диагнозата.
По-долу са споменати някои видове тумори на меките тъкани при възрастни, групирани според вида тъкан от която започват развитието си.
Тумори на мастната тъкан
Тумори на мускулната тъкан Тумори на периферните нерви
Тумори на ставната тъкан
Тумори на кръвоносните и лимфните тъкани Тумори на фиброзната тъкан Тумори с неясен произход----------------------------------------------------------------------------

Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
Managingadultsofttissuesarcomasandgastrointestinalstromaltumours; Paolo Casali September / October 2016 33 Grandround

 

 
This template downloaded form free website templates