Какво е сарком?

 

Според вида тъкан и клетките от които се развиват, раковите болести най-общо
се разделят на няколко основни подвида:

  • Тумори на кръвта и кръвотворните органи – наричат се левкемии (левкози) и лимфоми.

Сарком не е едно заболяване, а немалка група от отделни злокачествени заболявания. Обединява ги вида на клетките от които започват развитието си – клетките на съединителната тъкан, напр. кости, мускули сухожилия и др. Въпреки многообразието си, саркомите са изключително рядко срещана форма на рак – едва 1% от всички злокачествени заболявания, като около 1/6 от тях засягат костите (остеосарком). Саркомите представляват около 11% от раковите заболявания засягащи деца и около 14% от тези засягащи тийнейджъри. В около 2/3 от случаите, болестта се диагностицира при хора над 50 годишна възраст. Тези цифри може да варират тъй като няма установен регистър за всички болни, но едно е ясно – болестта се среща изключително рядко. Според Националния раков регистър, в България годишно се откриват около 300 случая на сарком.

Така, в по-малките онкологични звена може да се окажете единствен пациент със сарком, а лечението изисква опит и специализирани познания.

Затова, според всички стандарти и насоки за добра клинична практика, саркомите трябва да се лекуват в специализирани центрове от лекари обучени да поставят диагноза и лекуват саркоми. Проучванията недвусмислено показват, че пациенти лекувани от такива екипи имат по-добър изход от болестта и живеят по-дълго. На този етап в нашата страна няма такъв централизиран подход, но в някои от големите ни болнични центрове, като напр. „Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология“ и онкологичната клиника към ВМА – София работят лекари преминали специализирано обучение за работа с пациенти със сарком. Тези болници може и да не са с най-удобната за Васлокализация, но усилието да се консултирате с опитен специалист може да Ви се отплати с живот!


----------------------------------------------------------------------------

Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

 

 
This template downloaded form free website templates