Прогностични фактори

 

Определянето на лечебния план при мекотъканните саркоми се обуславя от някои характеристики на тумора, наричани прогностични фактори. Това е група от специфични белези на болестта , определящи нейното очаквано поведение:

  • Размер на тумора
  • Дълбочина на тумора
  • Хистологичен вид
  • Чистота на постигнатите резекционни линии
  • Степен на злокачественост
  • Стадий на болестта

Както при другите видове рак, така и при мекотъканните саркоми, колкото е по-малък тумора при откриването му, толкова по-добри са прогнозите за изхода от болестта.

Повърхностно разположените тумори също са с по-добри прогнози.

С някои изключения, за мекотъканните саркоми с еднаква степен на злокачественост и открити в един и същи стадий се очаква идентично поведение, независимо от хистологичния им вид. Има обаче и случаи при които това правило не важи – напр. атипичните лопиматозни тумори се развиват много бавно и рядко метастазират, докато плеоморфните липосаркоми имат силно агресивно поведение и бързо се разпространяват към далечни органи.

Чистотата на резекционните линии след оперативното отстраняване на тумора има директно отношение към появата на локални рецидиви*. По-добра прогноза се дава за тези случаи при които е постигната чистота от порядъка на R0 или R1 . Този показател обаче, невинаги е свързан с появата на далечни метастази.

Има и някои независими прогностични фактори, като митотичната активност на тумора – когато под микроскоп се открият много клетки в процес на деление, очаква се туморът да е с по-агресивно поведение и съответно с по-лоша прогноза.

Освен изредените по-горе характеристика свързани със самия тумор, има и други прогностични фактори свързани с пациента – възраст, пол, от кога датират оплакванията му. Те са не по-маловажни, защото понякога могат да станат причина за отказ от определен вид лечение. Напр. при много възрастни пациенти, лекарите може да преценят, че някои особено агресивни терапии не биха били от полза за отслабналия им организъм или поради други заболявания. Ако пациентът е имал оплаквания от дълго време и не е потърсил помощ, може да се очаква по-висок риск от локален рецидив*. Установено е също така, че пациентите от женски пол са с по-добри прогнози.

В годините са правени редица проучвания относно поведението на мекотъканните саркоми и резултатите им са послужили за база за утвърждаването на този комплекс от туморни характеристики които помагат на лекарите да взимат правилни решения за лечение.

_________________

*Рецидив е повторната поява на злокачествен тумор след повече или по-малко дълъг период на отсъствие на заболяването ( BezRak.com)

Prognostic factors in soft tissue sarcoma – Bodil Bjerkehagen MD Phd, senior consultant, Department of pathology, Oslo, University hospital, Norway, 2016


 
This template downloaded form free website templates