Тумори на периферните нерви

 

Периферната нервна система е своеобразно продължение на централната нервна система, която се състои от главен и гръбначен мозък. Работата на периферната нервна система е да свързва тъканите и органите с централната нервна система.
Доброкачествени тумори на периферната нервна тъкан:
Неврофибром, шваном и неврином са доброкачествени тумори и могат да възникнат навсякъде в човешкототяло.
Неврофибромите са много чести при хора с т.нар наследствена фиброматоза.

Злокачествени тумори на периферната нервна тъкан:
Неврофибросарком, малигненшваном и неврогенен сарком са злокачествени тумори, произхождащиоттъканитезаобикалящинервите.В медицинскипубликации за тях често се използва абревиатурното съкращение MPNST, което идва от наименованието им на английски език – Malignant Periphera lNerve Sheath Tumor, често използвано и от специалистите в България.
Гастроинтестинален стромален тумор (ГИСТ/GIST) – злокачествен меко тъканен сарком, подробно разгледан в другата част на този интернет сайт – произлиза от клетките, коитоо тговарят за перисталтиката на червата.Тумори на мастната тъкан
Тумори на мускулната тъкан Тумори на периферните нерви
Тумори на ставната тъкан
Тумори на кръвоносните и лимфните тъкани Тумори на фиброзната тъкан Тумори с неясен произход----------------------------------------------------------------------------

Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
Managingadultsofttissuesarcomasandgastrointestinalstromaltumours; Paolo Casali September / October 2016 33 Grandround

 

 
This template downloaded form free website templates