Педиатричен ГИСТ или SDH(-) ГИСТ

 

1 до 2% от случаите на ГИСТ засягат млади хора под 18 год., като тази форма на болестта по изключение може да се открие и у по-възрастни пациенти. Обединяващият фактор в тези случаи е дефицит на SDH и липса на мутации в характерните за ГИСТ при възрастни гени на c-kit и PDGFRA. Повечето пациенти са млади, от женски пол, а болестта е започнала развитието си от стената на стомаха. Дали туморът е с дефицит на SDH (ниска експресия на SDH , т.е. обратно на CD117 (+) при спорадичните ГИСТ, тук има SDH (–)) се установява с имунохистохимично изследване – върху туморната тъкан се въздейства със съответното антитяло. Тези тумори са CD117(+), както и ГИСТ при възрастни, но морфологично, обикновено са епителоиден вид. Информация за формата на клетките е дадена в епикризата или в резултатът от изследванията на патолога. Генетичен анализ на туморната тъкан определя наличие или липса на мутации, а изследване за експресия на SDH в България не се прави. Болестта обаче се развива много по-бавно и от момента на диагностицирането до появата на метастази могат да минат дълги години (дори над 40г.). Характерно за този подвид на ГИСТ е разпространението му в лимфните възли, което се среща рядко при ГИСТ у възрастни.

НАКРАТКО: SDH (succinate dehydrogenase/суксинат дехидрогенеза) е тумор супресорен ген, част от нашата ДНК. Открива се предимно в митохондриите.
Определена група ГИСТ се свързват с този ген. В тези случаи, туморните клетки на ГИСТ са епителоидни, SDH (-), CD117 (+), DOG1 (+), CD34 +/-, без мутации в c-kit/PDGFRα, а мутации в SDH се асоциират по-скоро с редките форми на синдромен ГИСТ (Триада на Карни и Синдром на Карни-Стратакис). Тези тумори не могат да бъдат класифицирани по начинът по който са дефинирани рисковете при спорадичен ГИСТ – те са с изключително дълга преживяемост и ниска смъртност. Засягат предимно млади хора.

Най-характерните разлики между педиатричен ГИСТ и този при възрастни виждате в таблицата по-долу.

Разлики в характеристиките и поведението при педиатричен ГИСТ и при ГИСТ у възрастни пациенти

 

Педиатричен ГИСТ

ГИСТ при възрастни (спорадичен)

морфология

Епителоидни (окръглени) клетки

Вретеновидни (елипсовидни) клетки или епителоидни клетки

имунохистихимия

CD117(+),SDH (-)

Над 90% - CD117(+)

ДНК анализ

Без мутации в c-kit и PDGFRA

Наличие на мутации в c-kit или PDGFRA

Първичен тумор

Стомах, мултифокално представяне

Единичен тумор предимно стомах и тънко черво, по-рядко други органи от храносмилателната система

Метастазиране

Бавно, по лимфен и по кръвен път (лимфни възли и/или черен дроб)

Често агресивно, предимно по кръвен път (черен дроб)

пол

Предимно женски

Еднакво мъжки и женски

възраст

Предимно между 6 и 18 год.

Предимно между 40 и 60 год.


Лекарственото лечение с иматиниб принципно няма как да покаже ефективност при този вид на ГИСТ защото медикаментът е строго специфично насочен към блокирането на определен дефект в рецептора на c-kit . Такъв дефект в тези случаи няма. Колкото до сунитиниб, този медикамент дава по-добър отговор. Причината е в различното му естество - сунитиниб е мултикиназен инхибитор, разработен да блокира освен мутиралите онкогени (за ГИСТ - c-kit, PDGFR α и β), така също и рецепторите на тези растежни фактори, отговорни за формиране на собствена кръвоносна система от тумора, т.е. пречи на туморния растеж по допълнителен начин. Изглежда, поради сходни причини, регорафениб също дава по-добри резултати при този вид ГИСТ.

Колкото до SDH, това е тумор-супресорен ген, т.е. той пречи на туморните клетки да оцеляват и да се делят и по всяка вероятност неговата недостатъчност е част от механизма, който дава тласък на туморното развитие. Така или иначе, този подвид на ГИСТ, заедно с редките случаи на „Див” ГИСТ при възрастни пациенти (липса на мутации в c-kit и PDGFR α) е обект на многобройни изследвания и проучвания. Последните тенденции са за дефинирането им като отделно заболяване.

ГИСТ у младите пациенти също може да бъде разделен на няколко подгрупи, свързани с много рядко срещани синдроми при които наред с ГИСТ се развиват повече от едно заболявания, като параганглиом и белодробен хондром – Триада на Карни и Синдром на Карни-Стратакис. Обединява ги фактът, че и при тях се наблюдава някакъв дефект в SDH.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да бъде дефиниран туморът като SDH (-) той трябва да бъде разпознат като такъв от патолога, който поставя диагнозата, т.е. специалистът трябва да има опит с такива тумори и наблюдавайки препаратите под микроскоп, да разпознае и определи клетките като такива на SDH (-) ГИСТ. Поради липса на достатъчно опит в България, в тези случаи, добре би било да се обърнете към референтна лаборатория в чужбина.

В България, потвърден такъв случай има само един, но предвид липсата на какъвто и да е регистър за ГИСТ, със сигурност има и други случаи. Този пациент живее с болестта повече от 20 години, a диагнозата е уточнена едва преди около 5 години в National Cancer Institute – Pediatric Oncology Branch – Centre for Cancer Research.

Гледайте видео по този повод с проф. Eva Warldemann – Gerhard-Domagk Institute of Pathology

Прочетете за Триада на Карни и Синдром на Карни-Стратакис
Ако подозирате, че сте засегнати от тези редки състояния, можете да потърсите подкрепа от английската организация, която помага на пациенти като вас.
Спорадичен ГИСТ при възрастни пациенти
Див подвид на ГИСТ
Наследствен ГИСТ
Педиатричен подвид на ГИСТ (пациентите са под 18 г. или в млада, до 30г. възраст) или SDH(-) ГИСТ
Екстра-ГИСТ

 
This template downloaded form free website templates