Наследственост при ГИСТ

 

За ваше успокоение, трябва да знаете, че ГИСТ не се предава по наследство.

Ще започнем с няколко общи изречения. Човешкият организъм е изграден от милиони клетки и във всяка от тях, човешкият геном съхранява наследствената му информация . Там, в едни структури, наречени хромозоми се намират нашите гени – носителите на генетичната информация. Всяка клетка има 46 бр. хромозоми, които ние сме наследили от нашите родители – 23 от бащата и 23 от майката. 22 от тях са напълно еднакви, последната, 23-та е полово определяща и е различна при мъжете и при жените. Цялата тази съвършена система обуславя нормалното развитие и функциониране на организма и всяка повреда в нея може да стане причина за развитие на някаква аномалия.

Когато става дума за ГИСТ, почти винаги заболяването се развива вследствие на спорадична мутация в гените на c-kit или PDGFRA. Спорадична означава, че тя е възникнала случайно и спонтанно, а генетичните анализи я откриват само в туморните клетки. Останалите, здравите клетки в организма нямат повреда в тези гени. При наследствената форма на ГИСТ е обратно – мутацията, причина за туморния растеж се открива в ДНК на всички клетки в организма. Повредата е наследена от единия от двамата родители, т.е. този родител е носител на тази мутация. В световен план, такива случаи има описани само в около 22 семейства (тази цифра расте заедно с познанията за ГИСТ). С изключение на 1 случай (с мут. в PDGFRA), всички те са с мутация в c-kit. Има и друга наследствено обоснована форма на ГИСТ – Синдромът на Карни- Стратакис . В тези случаи, пациентите развиват паралелно с ГИСТ и друго рядко заболяване – параганглиом, а мутацията се открива в генът сукцинатдехидрогеназа (СДХ или SDH). Колкото до наследствения ГИСТ с мутации в c-kit , в зависимост от това къде точно е мутацията, могат да се развият ГИСТ, пиебалдизъм или мастоцитоза. На тази страница ще става дума за наследствен ГИСТ с мутация в c-kit.

Генът c-kit е разположен в хромозома 4, това означава, че всеки от нас има по 2 копия от този ген – по един във всяко копие на тази хромозома. Децата наследяват по 1 копие на всеки ген от всеки родител. Следователно, при раждането си едно дете на родител с наследствена форма на ГИСТ ще наследи едно копие на КИТ без мутация от здравия родител и съществува 50% вероятност да наследи увреден ген от родителя носител на мутацията. Увреденият ген се наследява по автозомно-доминантен начин, което означава, че децата, наследили мутиралия ген, с голяма вероятност ще развият болестта.

Поставянето на диагноза, проследяването и лечението не се различават много от случаите на спорадичен ГИСТ. Разлика има по-скоро по отношение на самия ход на болестта. При спорадичните форми, болестта започва развитието си от една клетка на едно определено място и ако се открие своевременно би могло да се оперира и това да доведе до пълно излекуване. Би могло и да не се открие навреме и болестта да се разпространи към други органи - метастазиране. При наследствената форма на ГИСТ, поради факта, че всяка клетка в тялото е повредена, тумори могат да започнат да се образуват на повече от едно място по хода на храносмилателната система. Болестта обаче протича много по-бавно и неинвазивно – в медицинските публикациите е употребен изразът „лениво” и пациентите живеят дълги години. Колкото до хирургичната намеса, предвид бавния ход на болестта и многото засегнати участъци, препоръчително е да се избягва докато няма усложнения.

В заключение може да спомене, че това е едно изключително рядко срещано състояние – около 20 семейства в целия свят.


Прочетете за генетичните анализи при ГИСТ
Прочетете за Триада на Карни и Синдром на Карни-Стратакис
Спорадичен ГИСТ при възрастни пациенти
Див подвид на ГИСТ
Наследствен ГИСТ
Педиатричен подвид на ГИСТ (пациентите са под 18 г. или в млада, до 30г. възраст) или SDH(-) ГИСТ
Екстра-ГИСТ

 
This template downloaded form free website templates