Екстра-ГИСТ

 

И в това наименование трудно се открива някаква логика, но не можем да предложим нещо по-българско и по-близко до същността на болестта която описва – ГИСТ започнал развитието си извън храносмилателната система. Изразът идва от латинското externa, което означава външно. Най-често, това може да е оментума, мезентериума или перитонеума, но може да бъде и друг орган.

В тези случаи болестта се диагностицира, лекува и наблюдава както и когато ГИСТ е започнал развитието си традиционно по хода на храносмилателната система.

В световната практика има констатирани случаи на хистологично и имунохистохимично потвърдени ГИСТ в следните анатомични локализации:

Тези локализации са много необичайни за ГИСТ и това може да е причина да не бъдат правилно определени като такива. Знаем, че ГИСТ се лекуват с прицелни противотуморни медикаменти и не се повлияват от традиционните химиотерапевтици. Това означава, че при погрешно поставена диагноза, неефективното лечение може да застраши живота на пациента.

-----------------------------------------------------------------------------

Primary Extra-gastrointestinal Stromal Tumor of Retroperitoneum – Claudio Casella, Vincenzo Villanacci, Filippo D’Adda, Manuela Codazzi and Bruno Salerni -Apr 23, 2012 ; Extra-gastrointestinal stromal tumor of the omentum:a rare case report and review of the literature – Faqkrezos.D, Touloumis.Z, Giannila.M, Penlidis C, Paparaskeva K, Triantopoulou C – Jun, 2012
Спорадичен ГИСТ при възрастни пациенти
Див подвид на ГИСТ
Наследствен ГИСТ
Педиатричен подвид на ГИСТ (пациентите са под 18 г. или в млада, до 30г. възраст) или SDH(-) ГИСТ
Екстра-ГИСТ

 
This template downloaded form free website templates