Операции на червата

 

Дебело черво:
Възходящо Сигмоидно Напречно Ректум
Низходящо Анус

Тънко черво:
Дуоденум
Иеюнум
Илеум

В тънкото черво храната попада след частичната ѝ преработка в стомаха. Там продължава абсорбцията на веществата които са поети с храната и нейната преработка. Посредством кратки движения (перисталтика), тя се придвижва към дебелото черво, където е нейната крайна обработка, дехидратация и подготовка за изхвърляне от организма.

Около 30% от ГИСТ се развиват от клетките на тънкото черво, или по-точно от иеюнума и илеума. Обикновено, в тези случаи,операцията се нарича лапаротомия, а отстраняването на тумора се извършва като се отстрани увредения сегмент от червото и след това отново се съедини (анастомоза). У възрастен организъм, тънкото черво е с дилжина 5-7 метра и обикновено премахването на неголяма част от него няма големи постоперативни последствия върху функциите на храносмилателната система.

Само около 2% от ГИСТ произлизат от ректума или ануса. Ректумът, един вид служи за резервоар на твърдия отпадъчен материал (фекалии) след усвояването на храната. Този материал се изхвърля от организма само когато аналния сфинктер се отпусне и позволи движенията на червата. Когато ректалният тумор не е много близо до мускулите на аналния сфинктер, може да се извърши частична резекция на ректума. При тези случаи е възможно възстановяването на пасажа, но понякога се налага извеждането на профилактична илеостома до зарастването на анастомозата. Това означава, че хирургът ще оформи отвор (стома) в коремната стена, през която се извежда червото и се прикрепва към коремната стена. На отвора (стомата) се прикрепва торбичка в която се събират фекалиите. В други случаи се налага цялостно премахване на ректума и се извежда постоянна колостома.

При доказана диагноза ГИСТ (напр. с биопсия) се препоръчва прилагането на предоперативно (неоадювантно) лечение с иматиниб с цел избягване на извършването на абдоминоперинеална резекция на ректума, която налга поставянето на трайна колостома. (http://www.nccn.com - NCCN Guidelines index - Version 1 .201 3, Soft Tissue Sarcoma , Gastrointestinal Stromal Tumor,Principles of Surgery for GIST, стр. 30)


Как да се подготвим за операция

Операции на хранопровода Операции на стомаха Операции на дуоденума Операции на червата Операции при метастатичен ГИСТ Чернодробни резекции Локални аблативни техники за лечение на чернодробни метастази

 


Прочетете и за нежеланите реакции от оперативното лечение на ГИСТ…
Прочетете кога се прилага предоперативно лечение с иматиниб…

---------------------------------------------------------------------
www.macmillan.org.uk ; www.cancerhelp.org.uk ; www.nccn.com

 
This template downloaded form free website templates