Мястото на хирургичното лечение при метастатична болест

 

Често още при откриването на болестта, ГИСТ вече е формирал метастази в други органи. Ето и някои от особеностите на хирургичното лечение при метастатичен ГИСТ:

  • Не води до излекуване на болестта, тъй като веднъж разпространили се из кръвния поток, туморните клетки няма как хирургично да се унищожат;
  • Руптурата на първичния тумор – независимо дали се е случила преди или по време на операция – трябва да се разглежда като метастатично заболяване , т.е. операцията трябва да бъде последвана от лекарствено лечение;
  • Операцията невинаги е първи избор в тези случаи - когато се предполага обширна хирургична намеса, засягаща повече от един орган с риск от усложнения и влошаване качеството на живот след нея, лекарственото лечение с иматиниб е по-безопасно за пациента;
  • При рецидив на болестта, операцията също не води до излекуване;
  • При обща прогресия на болестта хирургичната намеса влошава прогнозите на пациента – в тези случаи лекарственото лечение и/или „най-добрата грижа” изглежда са със същите или с по-добри резултати.


Въпреки това, хирургичното лечение има своето място и при метастатичен ГИСТ. Различни проучвания показват, че може да бъде приложено по време на лекарственото лечение с цел премахване на цялата видима част на болестта или при проявена частична (само 1-2 формации) резистентност към медикамента. Резултатите от тези изследвания сочат, че в тези случаи, оперативната намеса може да доведе до удължаване на живота, което в наши дни, когато медицината се развива толкова бързо не е без значение. Решението обаче за такава (наричана циторедуктивна) операция е много отговорно и изисква много добро разбиране и познание за ГИСТ, защото в този етап на болестта, една погрешна стъпка може сериозно да застраши живота ви. В този смисъл, за тези операции няма консенсус, т.е. това не е правило и изисква индивидуален подход към всеки пациент. Някои публикации сочат, че циторедуктивните операции е добре да се извършват във времето на най-добър отговор от лекарствената терапия с иматиниб - някъде между 9 до 12 месеца след започването ѝ. Операциите по време на лечение със сунитиниб, изглежда са с много противоречив резултат.

До хирургична намеса би могло да се прибегне и в случаите в които лекарствената терапия е изчерпала възможностите си, а туморната маса е нараснала до толкова, че пречи на нормалните функции в организма. Това биха могли да бъдат напр. хирургичен байпас при запушване на жлъчните пътища от тумора -оперативно жлъчния канал се извежда и свързва с червата заобикаляйки тумора, поставяне на стент (тръбичка) в жлъчния канал за осигуряване отичането на жлъчката от обхванатия от тумора канал, при болки, неповлияващи се от медикаменти, може да се прекъснат някои нерви, по които се предават болковите импулси или да се инжектират с алкохол, освобождаване на блокираните от туморната маса черва и др.

Тези интервенции изискват един минимум от добри жизнени показатели. Задължително преди да се предприеме такава операция трябва да се обсъди ползата и вредата от нея. Трябва да се обърнете към екип от специалисти – хирурзи и онколози с опит в лечението на ГИСТ и отново напомняме – винаги търсете и второ мнение!


Как да се подготвим за операция

Операции на хранопровода Операции на стомаха Операции на дуоденума Операции на червата Операции при метастатичен ГИСТ Чернодробни резекции Локални аблативни техники за лечение на чернодробни метастази


Прочетете и за нежеланите реакции от оперативното лечение на ГИСТ…
Прочетете кога се прилага предоперативно лечение с иматиниб…

---------------------------------------------------------------------
Gastrointestinal stromal tumours: Consensus statement on diagnosis and treatment; Surgical treatment of patients with initially inoperable and/or metastatic gastrointestinal stromal tumors (GIST) during therapy with imatinib mesylat e; 2013 GI ASCO – The role of surgical resection following imatinib treatment in patients with metastatic or recurrent GIST; Cytoreductive Surgery in Patients with Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumor Treated with Sunitinib Malate; Surgery in patients with metastatic or recurrent gastrointestinal stromal tumor (GIST) upon best response or limited progression following imatinib therapy

 
This template downloaded form free website templates