Регорафениб - механизъм на действие

 

Вече добре знаем, че първоначално, лекарственото лечение на ГИСТ започва с Иматиниб. След време, при някои пациенти болестта се „измъква“ от контрола му и продължава своето развитие, т.е. прогресира. В повечето случаи това се дължи на т.нар. вторични мутации в c-kit – нови повреди в този ген, неподвластни на Иматиниб. Следващата стъпка е лекарствена терапия със Сунитиниб – лекарството успява отново да овладее развитието на ГИСТ потискайки някои нови, резистентни на Иматиниб клонове на болестта. За съжаление, във времето туморните клетки съумяват отново да се изплъзнат от лекарствения контрол. В тези случаи се пристъпва към лечение с Регорафениб.В много отношения Регорафениб прилича на досега приеманите от Вас медикаменти – не убива раковите клетки, както химиотерапията или лъчетерапията, а спира развитието им посредством блокиране на механизмите стимулиращи туморен растеж. В този смисъл, Регорафениб няма да доведе до излекуване на Вашето заболяване, но ще спре за известен период развитието му и ще подобри състоянието Ви.Въпреки някои прилики, особено със Сунитиниб, медикаментът има съвсем различен механизъм на действие:


Пролиферация
– процесът на деление на клетките, който при туморите е непрекъснат и безконтролен.
Ангиогенеза
– процесът на формиране на собствени кръвоносни съдове с помощта на които туморите се хранят.
Туморна микросреда
– нормалните клетки, молекули и кръвоносни съдове, които заобикалят тумора и чрез които той се храни. Туморът може да променя микросредата си и това да се отрази на начина по който той расте и се разпространява. KIT, PDGFRA, FGFR, VEGFR1-3, TIE2, RET, BRAF и BRAF V600E – с тези абревиатури се обозначават протеините (рецептори на растежни фактори), които Регорафениб засяга при своето антитуморно действие. Всички те, по един или друг начин имат отношение към туморния растеж.
Схемата по-горе показва, че с действието си Регорафениб:

- Може да спре сигналите, които карат раковите клетки да се делят;

- Може да спре образуването на кръвоносни съдове с които туморите се хранят;

- Може да спре разпространението на тумора към други части на тялото;

- Може да помогне на имунната система да се активира срещу раковите клетки.

Видно е, че Рефорафениб има комплексно въздействие върху рака. Изглежда обаче, въпреки че ГИСТ са силно кръвоснабдени, проучванията показват, че ефективността му при това заболяване се дължи предимно на деактивирането на клетъчното деление причинено от вторични мутации в c-kit.
Макар някои изследвания да показват по-добра активност на медикамента при нови повреди в екзон 17 на c-kit, друг важен момент - потискането на рецепторите на фибробластния растежен фактор (FGRR – регулира тъкнния растеж) за които се смята, че взаимодействайки си с c-kit допринасят за проява на лекарствена резистентност при ГИСТ клетките го правят ефективен, като терапия от III-та линия при всички ГИСТ.

----------------------------------------------------------------------

A phase II trial of regorafenib in patients with metastatic and/or a unresectable gastrointestinal stromal tumor harboring secondary mutations of exon 17

Efficacy and safety of regorafenib for advanced gastrointestinal stromal tumours after failure of imatinib and sunitinib: an international, multicentre, prospective, randomised, placebo-controlled phase 3 trial (GRID)

Targeting gastrointestinal stromal tumors: the role of regorafenib

Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Dr. George Demetri Describes the Mechanism of Action of Regorafenib in GIST

Лечение с иматиниб Лечение със сунитиниб Лечение с регорафениб Оценяване на ползата от лекарственото лечение на ГИСТ Лекарствена резистентност Клинични изпитвания и лекарства в изпитание

 
This template downloaded form free website templates