Достъп до Регорафениб

В нашата страна, за здравноосигурените пациенти, медикаментите използвани за лечение на онкологични заболявания изцяло се заплащат от НЗОК. Според българското законодателство лекарствата, които за първи път навлизат в клиничната практика, т.е. за първи път се включват в Позитивния лекарствен списък с медикаменти подлежащи на заплащане от НЗОК са обект на допълнително наблюдение и се отпускат само в университетските и ведомствените болници (като Военно Медицинска Академия напр.), които разполагат със съответните структури за лечение и проследяване на злокачествени заболявания. Ето и списъкът с болници определен от Здравните власти на страната в които е разрешено да се провежда лечение с Регорафениб:

Този списък във времето може да бъде променян с решение на НЗОК, Министерство на здравеопазването и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. За актуалния списък с лечебни звена, одобрени за провеждане на терапия с Регорафениб, моля прочетете ТУК „Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията, включени в Приложение 2 „Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения“ на Позитивния лекарствен списък“.Това административно пренасочване означава, че ако Вие до този момент сте се лекували в друго онкологично звено, напр. в някой Комплексен онкологичен център и Вашият лекуващ онколог преценява, че имате нужда от терапия с Регорафениб, независимо от това къде живеете, къде Ви е удобно и до колко здравословното и финансово състояние позволяват да пътувате, трябва да се насочите за по-нататъшна терапия към някоя от посочените по-горе болници. Екипът, грижил се за Вас до този момент ще подготви медицинската Ви документация и с нея, по най-бързия начин трябва да се насочите към специалистите в показаните болнични звена. Ако не се чувствате добре, като начало, Ваш близък може да направи първата консултацията само по документи. Не отлагайте, защото докато се предпише медикаментът, минава време – състоянието Ви ще се оцени от т.нар. туморен борд или онкологична комисия (група от специалисти заседава и обсъжда всеки отделен пациент с цел определяне на най-правилния подход в лечението), който може да назначи някои допълнителни изследвания (напр. кръвни тестове, компютърна томография), в зависимост от общото Ви състояние може да се наложи хоспитализация с цел подобряването му, освен това, има и някои чисто административни процедури при изписването на медикамента. Затова, отново напомняме – не отлагайте , организирайте се по най-бързия начин към консултация в болниците от списъка, защото от това зависи живота Ви!

Лечение с иматиниб Лечение със сунитиниб Лечение с регорафениб Оценяване на ползата от лекарственото лечение на ГИСТ Лекарствена резистентност Клинични изпитвания и лекарства в изпитание

 
This template downloaded form free website templates